Behind Every Great Product. The Role of the Product Manager by Marta Cagan

Polecamy zapoznanie się z doskonałym, mimo że wiekowym już (2005 rok) artykułem autorstwa Marty Cagan z Silicon Valley Product Group. W materiale można znaleźć, w zwięzły sposób, zdefiniowaną koncepcję Product Managera. Mimo, że od opublikowania skryptu minęło już 7 lat, wszystkie zawarte w nim tezy są wciąż aktualne. Wraz z oryginalnym tekstem oraz linkiem bezpośrednim do stron Silicon Valley Product Group (kliknij), które są skarbnicą wiedzy w temacie Product Managementu, przedstawiamy – za artykułem: „Behind Every Great Product. The Role of the Product Manager”  (http://svpg.com/assets/Files/productmanager.pdf), cechy oczekiwane od dobrego Product Managera:

 • Pasja tworzenia produktów (kreatywność, chęć/potrzeba spełnienia się, projektowania, wynajdywania)
 • Umiejętność zrozumienia („wejścia w buty”) klienta, pozytywne nastawienie mimo odrębnej niekiedy opinii, „czucie” rynku
 • Błyskotliwość, inteligencja – niezbędne przy inwencji, zdolność do nieszablonowego podejścia i rozwiązywania problemów
 • Wewnętrzna spójność w zachowaniu, postawie, stylu zarządzania – spójny komunikat widoczny na zewnątrz, towarzyszący całemu procesowi tworzenia i zarządzania produktem
 • Pewność siebie – podobnie jak wyżej – jasny komunikat – pewność przy podejmowaniu decyzji a co za tym idzie – świadomość odpowiedzialności
 • Komunikacja i umiejętność właściwej komunikacji – jasne, klarowne i w pełni zrozumiałe komunikaty werbalne i pisemne

W/w wymienione cechy są opisane jako te trudne do szybkiego nauczenia. Są często wrodzone, nabyte poprzez lata praktyki i doświadczenie. Poniżej cechy do nauczenia:

Wiedza:

 • Poznaj swojego klienta (grupę docelową/target), jego potrzeby, poznaj klientów swego klienta i ich potrzeby, poznaj jego konkurencję
 • Poznaj swój produkt, swoje możliwości, możliwości swojego produktu – co naprawdę jest możliwe
 • Znaj swoją konkurencję, obserwuj jak działają, jakich dostarczają rozwiązań, niech się staną inspiracją a nie tylko koniecznością do rywalizacji – choć rywalizacja jest zdrowa i kiedy jej nei ma, należy ją sobie wynaleźć

Podejście/postawa:

 • Bez wyjątków/kompromisów – pełna odpowiedzialność za produkt i wszystko co z nim związane
 • Zdefiniowanie czynników dobrego produktu – co przyjmie rynek? Nie ważne, że produkt będzie dobry, będzie perfekcyjnie działał. Nie to jest istotne. To jest konieczne ale to zbyt mało…
 • Zero świętości. Jeśli trzeba, należy umieć zacząć wszystko od nowa

Umiejętności:

 • Wykorzystanie technologii, znajomość technologii, kreatywność w łączeniu możliwości
 • Koncentracja – umiejętność skupienia na istotnych cechach produktu, rozwiązania, użyteczności
 • Time management – nie wymaga komentarza
 • Klarowne pisanie – umiejętność formułowania przekazów pisemnych w sposób zrozumiały dla każdego bez konieczności dodatkowych wyjaśnień
 • Umiejętność prezentacji –jw. +zdolność przekonywania do swoich przekonań, pomysłów
 • Ogólna wiedza biznesowa – efektywność ekonomiczna, pojęcia kosztów, gospodarki magazynowej, transportu itd…

To wszystko w teorii jeśli chodzi o profesjonalnego i idealnego PM-a. Każda z cech, umiejętności stanowi doskonały obszar do poprawy, do zwiększenia efektywności i skuteczności. Można, a wręcz należy ją w sobie trenować. My – avbcPolska – służymy pomocą w konstruowaniu dobrych treningów.

Warsztaty, związane z doskonaleniem kompetencji grupy Product Managerów, opracowaliśmy w związku z projektem przygotowywanym dla jednej z podpoznańskich firm.
Załączniki: productmanager.pdf
VSPA Design
Facebook