Szkolenia dla bankowości

Nareszcie!!! Wspólnie z naszymi niemieckimi partnerami podjęliśmy decyzję o uruchomieniu szkoleń dla pracowników banków, a zwłaszcza departamentów bankowości prywatnej. Dla nas to duże wyzwanie, wiąże się bowiem z transferem wiedzy i adaptacją jej do polskiej rzeczywistości a zwłaszcza do innej mentalności. Chociaż bliżej nam w tej materii do Niemców aniżeli do Amerykanów, to pogłębione dyskusje z niemieckimi trenerami wykazały pewne różnice kulturowe, które musimy uwzględnić w szkoleniach. Największy problem dotyczy postawy zarówno doradców jak i nas Polaków w kwestiach dotyczących pieniędzy. Krótka historia bankowości prywatnej w naszym kraju przypada na okres obniżonego poziomu zaufania do wielu instytucji finansowych. I jest to pierwszy problem, z którym należy się mierzyć – zmiana przekonań Klienta… Nie łatwe zadanie …

Druga rzecz: początkowo nosiliśmy się z zamiarem organizacji szkoleń z udziałem trenerów niemieckich/angielskich przy udziale tłumacza. Doszliśmy jednak do wniosku, że obniżymy w ten sposób efektywność warsztatów i stracimy na dynamice zajęć,  dlatego szkolimy polskich trenerów i przygotowujemy polskie materiały szkoleniowe.

Więcej o szkoleniach dla bankowości tutaj oraz na na stronach niemieckich (tutaj). Zachęcamy do lektury.

 

VSPA Design
Facebook