Bezpośrednie wsparcie merytoryczne

Zespół firmy alexander verweyen Business Consultatnts GmbH to wielu doskonałych trenerów, konsultantów, szefów zespołów projektowych oraz pracowników wspomagających.  Do bezpośredniej współpracy z naszą firmą zostali dedykowani pracownicy najbardziej doświadczeni i wyspecjalizowani w konceptach międzynarodowych. W zależności od branży, dziedziny której projekt dotyczy do naszego polskiego zespołu dołączają specjaliści od bankowości, automotive, farmacji albo przykładowo trenerzy sprzedaży produktów top level…

Odwrotnie, także i pracownicy naszego zespołu służą radą i pomocą niemieckim partnerom.

To co jest istotne, to nieustanna wymiana koncepcji, rozwiązań i doświadczeń płynąca z faktu iż jesteśmy organizacją o charakterze ponadnarodowym. Działamy w całej EUROPIE.

 

a-verweyenAlexander Verweyen

Założyciel firmy alexander verweyen Business Consultants  GmbH z  siedzibą w Monachium, Niemcy. Specjalizuje się w tematyce rozwoju firm i zachodzących w nich zmianach. Zaczynał jako trener i konsultant  w przemyśle motoryzacyjnym.  Autor kilku książek o tematyce sprzedażowej i zarządczej oraz wielu artykułów w prasie fachowej.

 

 

t-luttThorsten Lutt

Zaczynał jako handlowiec w firmie ubezpieczeniowej , praktyk NLP, specjalizuje się w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Przez wiele lat pracował jako trener dla firm w zakresie sprzedaży, komunikacji i coachingu. Uwielbia wspierać ludzi w ich rozwoju zawodowym,  nie wyobraża sobie innego zajęcia aniżeli – praca coacha i trenera.

 

 

a-spirgiAnne Spirgi

Menedżer projektów w alexander verweyen Business Consultants,  odpowiedzialna za techniczną stronę organizacji szkoleń i warsztatów. Stanowi „ogniwo” pomiędzy trenerami, klientem i uczestnikami. Koordynuje procesy, planuje zasoby.

VSPA Design
Facebook