Krzywa uczenia

Nasza metodologia bazuje na procesie stopniowego „wygładzania” krzywej uczenia się (krzywej zapominania) opisanej przez przez Hermanna Ebbinghausa. Ten niemiecki psycholog odkrył zależność pomiędzy użytecznością informacji, która została dostarczona ludzkiemu mózgowi a upływem czasu. Najprościej rzecz ujmując wraz z upływem czasu, nabyta wiedza zostaje zapomniana.KrzywaUczenia2

Tylko około 10% wiedzy przyswojonej podczas typowego dnia szkoleniowego, po upływie 1 miesiąca ma szansę na pobieżne utrwalenie. Dalsze badania wykazały również, że:

  • treść zostaje zapomniana w mniejszym stopniu jeśli zostanie aktywnie wykorzystana,
  • stopień zapomnienia będzie mniejszy im częściej będziemy z treści korzystać,
  • na skuteczność zapamiętania ma wpływ przydatność oraz ranga treści.

Wykorzystywana przez nas koncepcja, zwana „interwałową”, opiera się na fragmentarycznym przekazywaniu informacji w określonych jednostkach czasu.

KrzywaUczenia

Po lewej stronie przedstawiony został wykres obrazujący efekt klasycznego szkolenia, natomiast drugi obrazuje rezultat warsztatów prowadzonych metodyką avbcPolska. W projektach np. 8×4 Performance Program® opadający kształt „krzywej zapominania“ dzięki interwałowej koncepcji doskonalenia umiejętności zostaje „przerwany”.

Tworząc program naszych warsztatów bazujemy na 3 założeniach:

1. trwała zmiana kształtu krzywej zapominania (uczenia),

2. realne i problematyczne sytuacje ,

3. niewielka, jednostkowa ilość materiału .

Powyższe założenia stanowią podstawę wszelkich warsztatów oraz programów szkoleniowych realizowanych przez naszą firmę, przez co efekty prowadzonych w ten sposób zajęć są niewiarygodnie zaskakujące.
Wszystkie szkolenia sprzedażowe, szkolenia menedżerskie (przywódcze), szkolenia negocjacyjne czy szkolenia dla banków konstruowane  są z zachowaniem efektu krzywej zapominania.

 

 

 

VSPA Design
Facebook