House of Empowerment®

Program rozwojowy dla menedżerów, w ramach którego uczą się usamodzielniania oraz zwiększania decyzyjności swoich pracowników.

Usamodzielnienie i wzmocnienie (Empowerment) oznacza:

  • więcej inicjatywy i samoodpowiedzialności,
  • więcej kreatywności i otwartości na nowe idee,
  • silniejsze zaangażowanie i orientację na wyniki,
  • większą lojalność wobec firmy i kierownictwa,
  • mniej kryzysów i konfliktów.

 

Generalnie rzecz ujmując, pod pojęciem Empowerment kryje się większa efektywność całej organizacji.

Pierwszym krokiem programu jest pomiar kompetencji przywódczych, który pozwala dobrać odpowiednie narzędzia aby wzmocnić oczekiwane obszary zachowań i postaw. Pomiar dokonywany jest różnymi metodami:

  • analiza wizerunku własnego pracowników (self-image),
  • anonimowe ankiety pracownicze,
  • pogłębione wywiady psychologiczne.

W ich efekcie uzyskujemy generalny obraz sytuacji przedstawiony w formie budynku opartego na filarach – House of Empowerment ®.

 HoE1

Pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem cech osobowościowych i kompetencji, odbywa się sześć jednodniowych warsztatów. W ich trakcie menadżerowie są szkoleni w małych, dostosowanych do potrzeb, grupach. Celem warsztatów jest rozwijanie oraz utrwalanie mocnych stron (pola zielone) oraz redukowanie zidentyfikowanych deficytów (pola czerwone).

HoE5Ponadto, każdy uczestniczący w programie, otrzymuje swój indywidualny plan treningowy. Ma on postać konkretnego „zadania domowego” do wykonania w czasie między poszczególnymi warsztatami, jak również po zakończeniu całego programu, a jego celem jest zagwarantowanie efektywnego i trwałego wdrożenia praktyk zmierzających do dalszego usamodzielnienia.

®Wszystkie nazwy programów, założenia metodyczne, schematy oraz rysunki w niniejszej sekcji, należą do firmy alexander verweyen Business Consultants GmbH i są chronione Europejskim Prawem Patentowym.
VSPA Design
Facebook