MiniPerformanceProgram®

MiniPerformanceProgram®, to podstawowa jednostka szkoleniowa wykorzystywana przez nas do realizacji warsztatów. Swój rodowód bierze z naszego flagowego programu, 8×4 PerformanceProgram® i w założeniu ma się przyczynić do wydłużenia efektu poszkoleniowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, nawet w pojedynczy dzień pracy, staramy się zaimplementować rozwiązania, które zwiększają efektywność oraz przybliżają do zakładanego celu. Schemat takiego szkolenia przedstawiony jest poniżej.

Zasadniczą częścią jest 6h jednostka pracy z trenerem, prowadzona zgodnie z zasadami, które przyświecają naszej filozofii nauczania: „mniej znaczy więcej”. Zatem „na warsztat” bierzemy mniejszą ilość materiału, ale poświęcamy więcej czasu na jej opanowanie. Jednostka główna poprzedzona jest wykonaniem zadania, które jest omawiane w trakcie warsztatów. Całość kończy się zadaniem powarsztatowym ,które związane jest umiejętnością, będącą przedmiotem szkolenia. Jego omówienie odbywa się samodzielnie w gronie Uczestników i Zleceniodawcy, wg wytycznych otrzymanych od trenera.

Programy, na które składa się więcej dni szkoleniowych są multiplikacją modułu podstawowego, wzbogacone lub modyfikowane o elementy konieczne do uzyskania najlepszego efektu.

VSPA Design
Facebook