Modelowanie kompetencji mistrzowskich

Pracując od lat z firmami z bardzo różnych branż – zauważamy, że w każdej organizacji są takie osoby, których wyniki znacznie przewyższają tzw. „średnią”. Niestety, w polskich warunkach zauważamy, że niewiele firm ma wystarczającą świadomość i umiejętności – aby efektywnie wykorzystywać wiedzę i doświadczenie swoich najbardziej skutecznych menedżerów, handlowców, formalnych i nieformalnych liderów – zwłaszcza, gdy ONI sami – nie wiedzą, w jaki sposób osiągają ponadprzeciętne wyniki.

Wykorzystując techniki modelowania kompetencji mistrzowskich, w oparciu o metodologię Charlesa Faulknera – prowadzimy wywiady strukturyzowane, obserwacje w miejscu pracy i wreszcie specjalny opis strategii stosowanych przez najlepszych z najlepszych w danej firmie. Na tej podstawie – przygotowujemy warsztaty dla pozostałych, gdzie uczymy modelowych „strategii mistrzów” w danej branży – podnosząc efektywność szkolonych osób

Master

 

Co ważne! Nie uczymy, jak NAM się wydaje, że powinno się działać, ale pokazujemy – w jaki sposób myślą i działają najbardziej skuteczni spośród pracowników w danej firmie.

 

Proponowane działania obejmują między innymi:

  • rozpoznanie jawnych i nieuświadamianych elementów stosowanej strategii działania,
  • poprzez zadawanie właściwych pytań – zwiększenie świadomości najlepszych specjalistów – tak aby swoją wypracowaną latami strategię mogli stosować bardziej świadomie,
  • opis strategii mistrzowskich – który może być podstawą do opracowania materiałów do szkoleń wewnętrznych,
  • opracowanie działań rozwojowych (warsztaty, coaching, wsparcie zmiany zachowania) – dla pozostałych osób pracujących w tym samym obszarze – dostosowane do branży, specyfiki klienta i zakresu zadań.

Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.
VSPA Design
Facebook