Reality Parcours®

Reality Parcours® to nowatorski i nietypowy format szkoleń (warsztatów).To prawdziwy poligon: warunki rzeczywiste, przeciwnik prawdziwy tylko naboje ślepe. Tylko tutaj można sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności będąc bacznie obserwowanym przez swoich kolegów z zespołu i oczywiście trenera. Reality Parcours to nie tylko format, ale również specjalnie dobrana i unikatowa treść (kontent) – dopiero to połączenie daje oczekiwany, trwały efekt szkolenia. Reality Parcours stosujemy wszędzie tam, gdzie oczekujemy szybkiej i zauważalnej zmiany w postawie uczestnika w zakresie bardzo wąskich kompetencji.

To również doskonały trening dla tych, którzy szukają czegoś nowego oraz mocnych wrażeń!

Idea jest prosta. W odróżnieniu od typowych form warsztatowych gdzie symuluje się pewne sytuacje, podczas których uczestnicy ogrywają role w parach i zespołach, Reality Parcours® jest realnym odzwierciedleniem sytuacji zawodowych.

Pobierz ulotkę z pełnym opisem: Reality Parcours.pdf

Grupa aktorów biznesowych odgrywa zamodelowane i przygotowane role. Każdy uczestnik mierzy się z zastaną sytuacją a jego sposób zachowania jest oceniony przez kolegów i trenera. Uczestnicy mogą zobaczyć i przekonać się na „skórze” swojej i swoich kolegów jakie popełniają błędy, jak łatwo dają się wywieść w pole lub jak stosowane przez nich „magiczne” techniki przestają działać. Ale … mogą również być doskonałym wzorcem do naśladowania w sytuacjach zakończonych sukcesem.

Ale to tylko preludium…

  Tam gdzie zawodzą (przestają działać motywująco) tradycyjne formy, gdzie oczekiwana jest skokowa zmiana postawy – tam znajduje zastosowanie Reality Parcours.

Reality Parcours® to układ precyzyjnie zaprojektowanych „stacji”, na których testowane są konkretne sytuacje. Każda grupa w trakcie warsztatu przechodzi wszystkie stacje. Bieżąco wykonywana analiza zachowań, omówienie postaw we własnym gronie, wspomagane przez trenera pozwalają na stworzenie listy dobrych praktyk dla przygotowanych sytuacji. Każdy uczestnik ma swój wkład i wpływ na zawartość listy.

Główną zaletą Reality Parcours® jest wyzwolenie pozytywnej energii, czego efektem jest zauważalna i trwała zmiana w postawie uczestnika. Przekłada się to w oczywisty sposób na zaangażowanie, wzmocnienie odporności psychicznej a w konsekwencji poprawia mechanizm radzenia sobie w nietypowych (czasami trudnych) sytuacjach.

Przykłady dla zastosowania Reality Parcours® (wszystkie sytuacje gdzie zachodzi konieczności przekonania drugiej strony)

Zarządzanie:

 • skuteczne wspieranie i zarządzanie zmianą,
 • motywowanie pracowników i wyznaczanie celów,
 • rozmowy oceniające,
 • rozwój stylów i technik przywództwa.

Sprzedaż:

 • pozyskiwanie Klienta,
 • rozmowy rekomendacyjne,
 • umiejętne pozycjonowanie oferty w rozmowie z Klientami,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych, pretensji i skarg,
 • właściwa postawa w sytuacjach krytycznych,
 • sytuacje negocjacyjne.

 

W tradycyjnych szkoleniach brakuje odniesienia do zachowań uczestników w sytuacjach rzeczywistych. W Reality Parcours® każdy z każdym dzieli się swoimi spostrzeżeniami, czego efektem jest wspólna postawa, ukierunkowana na konkretny efekt. Nasza koncepcja to również „sygnał zwrotny” dla każdego uczestnika, mający niebywały wpływ na samoświadomość a co za tym idzie na motywację do samodoskonalenia.

Najistotniejsze cechy:
 • Zamiana podejścia: push – pull na pull- push,
 • Samoświadomość jest mocniejsza niż najlepsza krytyka,
 • Silne oddziaływanie na uczestnika poprzez realne sytuacje,
 • Kojarzone silne obrazy, które pozostawiają trwały efekt,
 • Moderowane wspólne doświadczenia uczestników,
 • Wspólny wybór a przez to akceptacja najlepszych praktyk,
 • Obalenie mitu „kolejnego, niepotrzebnego, nic wnoszącego” szkolenia,
 • Brak dyskusji: to nie nasze problemy,
 • Bardziej ekscytujące aniżeli większość gier szkoleniowych.

 

 

®Wszystkie nazwy programów, założenia metodyczne, schematy oraz rysunki w niniejszej sekcji, należą do firmy alexander verweyen Business Consultants GmbH i są chronione Europejskim Prawem Patentowym.
VSPA Design
Facebook