Assessment Center

Narzędzie wykorzystywane jest przede wszystkim w procesie rekrutacji. Przy jego pomocy sprawdza się wiedzę, umiejętności i co najważniejsze predyspozycje osobowościowe kandydatów.  Metoda sprawdza się również w przypadkach konieczności decydowania o awansach wewnętrznych lub podczas budowania specyficznych struktur/zespołów –wtedy służy właściwemu „spasowaniu” grup ludzi.

Polega na weryfikowaniu kandydatów na podstawie szeregu prób, testów i symulacji. Praktyczne sytuacje przygotowane na etapie projektowania Assessment Center gwarantują obiektywne decyzje przy bardzo wysokiej skuteczności, która dochodzi aż 89%.

Badana grupa składa się najczęściej z 6-8 osób. Każdy z kandydatów obserwowany jest przez niezależnych asesorów, którzy na tej podstawie przygotowują indywidualne raporty.

Zlecający badania otrzymują raport oraz ocenę badanych, natomiast każdy z uczestników indywidualną informację zwrotną dotyczącą mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Nasze Assessment Center jest wzbogacone o specyfikę branżową, oraz wymagania organizacji międzynarodowych.

VSPA Design
Facebook