Obszary/tematyka

Szkolenia zorientowane na efekt i zysk

 

Tradycyjne (dzień po dniu) 2-3 dniowe szkolenia charakteryzują się niską efektywnością finalną (słabe oddziaływanie i trwałość). To powoduje, że zarówno uczestnicy jak i zlecający podchodzą do szkoleń z niechęcią, ograniczonym zaufaniem oraz poczuciem zmarnowanego czasu i pieniędzy.

Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są m.in. niewłaściwa metodyka, źle dobrany zakres materiału, przykłady oderwane od rzeczywistości, słabo zdiagnozowany stan wyjściowy… Rekomendujemy i stosujemy inne podejście. Odchodzimy od teoretycznych wykładów, prelekcji, prezentacji na rzecz zajęć w całości interaktywnych. Szkolenia avbcPolska koncentrują się na uzyskaniu poprawy mało efektywnych działań. Takie nastawienie korzystnie oddziałuje na uczestnika, zwiększając motywację wewnętrzną. Człowiek zmotywowany to człowiek zdopingowany i ukierunkowany na rezultat końcowy. A nam zależy, aby cel postawiony przed zajęciami został osiągnięty.

 

Kilka cech charakterystycznych – wspólnych dla naszych metod:

  • zajęcia prowadzimy w małych grupach,
  • na materiale realnym dla danej organizacji,
  • ilość materiału jest niewielka, co gwarantuje jego faktyczne przyswojenie,
  • pracuje się w trakcie warsztatu, ale obowiązkowo również przed nim jak i po,
  • pracujemy w siedzibie Klienta.

 

Podstawowymi dziedzinami naszej pracy są:

Kształtowanie zdolności przywódczych – SZKOLENIA MENEDŻERSKIE oraz doskonalenie technik sprzedażowych – SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE.  Są jednak umiejętności uniwersalne, jak np. poprawna rozmowa telefoniczna, prowadzenie prezentacji czy skuteczne planowanie.  Takie również znajdują się w naszym port folio.

Warsztaty nigdy nie są takie same, a ich tematyka zmienia się każdorazowo tak samo jak zmieniają się uczestnicy i ich cele do osiągnięcia. Prezentowana lista tematów szkoleń nie wyczerpuje wszystkich możliwości – jest jedynie obszernym przykładem naszej oferty.

Jeżeli pośród wymienionych tematów szkoleń, nie ma takiego, który odpowiada Państwa potrzebom, prosimy o kontakt, a na pewno znajdziemy lub opracujemy program zaspokajający Państwa potrzeby i oczekiwania.

 

VSPA Design
Facebook