Budowa Systemu Wartości Firmowych (Company Values Processing®)

Wiele organizacji przez lata swojego funkcjonowania zdołało zmienić oblicze a także wartości będące zamysłem/fundamentem na bazie, których powstawały. Czasy i otoczenie również uległy zmianom a konieczność ciągłego dopasowywania, przyczyniła się do dewaluacji jednych, uwydatnienia innych a często do powstania całkiem nowych, wręcz odmiennych wzorców.

Efektem przemian i upływu czasu jest pewnego rodzaju chaos kulturowy, który utrudnia utożsamianie się oraz identyfikowanie się pracowników z organizacją. Duże organizacje tworzą księgi wartości, opracowują własne misje, wysyłają w świat komunikaty nierzadko sztuczne, nadęte, nierzeczywiste a wręcz życzeniowe.

Konsekwencją takiego stanu jest brak spójności w reprezentowaniu organizacji, mała wiara w działanie, kłopoty z doborem argumentów w negocjacjach (niskie wewnętrzne przekonanie) a finalnie spadek motywacji pracowników.

Warsztaty repozycjonowania wartości firmowych, wychodzą naprzeciw takim sytuacjom. Ich celem jest uporządkowanie oraz „przepracowanie” na nowo wartości, które definiują/pozycjonują organizację na rynku.

Istotną cechą warsztatów jest udział szerokiej rzeszy pracowników (różne działy, stanowiska, stopień odpowiedzialności itp…) w tworzeniu/odtworzeniu systemu wartości, które w obecnej rzeczywistości i otoczeniu firmowym sprawdzają się, mają znaczenie, stanowią wyróżnik i stanowią o sile organizacji.

Pobierz opis programu: WarsztatyWartości.pdf

System wartości firmowych, współtworzony przez pracowników organizacji stanowi stabilny fundament rozwoju i funkcjonowania na silnie konkurencyjnym rynku.

Otoczenie – Odbiorcy komunikatu

WartOtoczenie

Budowa systemu wartości odbywa się i obejmuje wiele płaszczyzn:

  • otoczenie konkurencyjne (jaką wartość stanowimy dla konkurencji),
  • wnętrze organizacji (jak sprawnie działamy),
  • kooperanci (co dla nich znaczymy, co możemy im dać),
  • produkty/usługi oferowane przez organizację (co jest mocną stroną) …

Czas warsztatów to również analiza i dyskusja nad siłą wartości i ich skuteczności w różnych sytuacjach. Powstaje zatem doskonały materiał, który staje się punktem wyjścia do dalszych działań w ramach organizacji:

  • zwiększa się przekonanie „twórców” do samodzielnie wypracowanego materiału,
  • powstaje baza wiedzy i argumentów przydatnych w trakcie negocjacji,
  • odkryte zostają obszary wymagające naprawy bądź udoskonalenia.

Efektem warsztatów jest uporządkowany zbiór cech charakteryzujących organizację, podzielony wg określonych kryteriów użytkowych/ funkcjonalnych wraz z rekomendacjami. Dalszym zabiegiem jest wybór tych cech, które będą charakteryzować organizację, stanowić jest wyróżnik lub eksponować silne strony.

WartosciFirmy

Wypracowanie Systemu Wartości Firmowych ułatwia i zwiększa efektywność prowadzenia innych warsztatów takich jak:

 

Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.

 

VSPA Design
Facebook