Efektywne prowadzenie spotkań

Wielu z nas miało okazję brać udział w spotkaniach, które oceniliśmy jako dobre, merytoryczne, sprawnie poprowadzone. Bywały też jednak i takie, które okazały się: przegadane, nudne, albo gdzie wątek główny rozmył się na rzecz tematów „zastępczych”. Niejednokrotnie byliśmy świadkami sytuacji gdzie prowadzący nie potrafił zapanować nad uczestnikami, czas wymykał mu się spod kontroli a większość zachodziła w głowę jakie są wnioski i co ze spotkania wynika… Szkolenie EFEKTYWNE PROWADZENIE SPOTKAŃ jest remedium na taki stan rzeczy!

 

Najważniejsze osoby w firmie tracą 31 godzin miesięcznie na mało efektywnych spotkaniach

4 dni robocze w miesiącu!!! *

Z ogólnie dostępnych danych wynika, że:

 • Osoby decyzyjne w firmach – średnio biorą udział w 61.8 spotkaniach miesięcznie,
 • Średni czas spotkania wewnętrznego w firmach to ok .1-ej godziny,
 • Ponad 50% czasu spędzonego na spotkaniach, ich uczestnicy oceniają jako czas stracony.

Nowy obraz (1)

Cel szkolenia EFEKTYWNE PROWADZENIE SPOTKAŃ:

Umożliwienie osobom prowadzącym spotkania w firmie, przyjrzenie się dotychczasowym sposobom organizowania i prowadzenia spotkań oraz wypracowanie standardów  realnie poprawiających ich efektywność.

Dla kogo te warsztaty:

 • Osoby decyzyjne – których praca wymaga udziału/organizowania spotkań wewnątrz firmy,
 • Product menedżerowie i kierownicy projektów pracujący w strukturze zadaniowej,
 • Członkowie zespołów projektowych.

W trakcie warsztatów nauczysz się jak:

 1. Skrócić czas trwania spotkań,
 2. Zidentyfikować spotkania, które mają małe szanse być efektywnymi,
 3. Rozpoznać i wykorzystać alternatywne formy współpracy w zespole, w zależności od celów, jakie są przed nim stawiane,
 4. Efektywniej decydować o tym, kto i dlaczego ma wziąć udział w planowanym spotkaniu,
 5. Zwiększyć zaangażowanie poszczególnych osób biorących udział w spotkaniach,
 6. Efektywniej rozdzielać pracę wśród członków spotkania i egzekwować jej wykonanie,
 7. Lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, jakie mogą pojawić się w trakcie spotkania,
 8. Skuteczniej komunikować się ze współpracownikami,
 9. Lepiej przekładać wnioski ze spotkań/narad na realne efekty działań po spotkaniu.

 ¹źródło: A network MCI Conferencing White Paper. Meetings in America: A study of trends, costs and attitudes toward business travel, teleconferencing, and their impact on productivity (Greenwich, CT: INFOCOMM, 1998).

Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty
VSPA Design
Facebook