Skuteczna prezentacja

Bardzo często się zdarza, że osoby mające wystąpić publicznie, odczuwają ogromny stres, a po zakończeniu swojej prezentacji mają poczucie, że mogły przeprowadzić ją znacznie lepiej.Umiejętność pięknego, płynnego i porywającego tłumy przemawiania, przypisywana jest urodzonym wodzom, liderom, czy … krasomówcom. Jednak większość z nich nie urodziła się z tym „darem” lecz skwapliwie, przy pomocy doskonałych profesjonalistów trenowała i praktykowała.

WARSZTATY PREZENTACJI a w zasadzie SKUTECZNA PREZENTACJA są przeznaczone dla osób, które:

 • Chcą skuteczniej prezentować efekty swojej pracy, przekonywać do swojego produktu lub rozwiązań, które proponują,
 • Chcą lepiej radzić sobie w trakcie dyskusji i sesji zadawania pytań, lub w sytuacjach trudnych czy wręcz nieprzewidzianych.

WARSZTATY PREZENTACJI (uprzedzając pytania) nie mogą mieć postaci szkolenia 1 dniowego albo 2 dniowego w formie monobloku, gdyż założeniem jest przygotowanie i zaprezentowani przez każdego uczestnika własnej prezentacji – a to wymaga czasu.

prezentacja

 

Przygotowanie prezentacji
 • Jak przygotować siebie do prezentacji?
 • Ustalenie celu na poziomie wiedzy, przekonań i planu działań po prezentacji,
 • Dobór danych, które mają być przekazane podczas spotkania,
 • Planowanie prezentacji,
 • Jak dostosować metodę prezentacji adekwatnie do audytorium, tematu, sali i sytuacji?
 • Struktura prezentacji – opracowanie planu prezentacji w oparciu o triady tematyczne (dawniej – teraz – przyszłość, problem – rozwiązania – zyski),
 • Od czego i jak zacząć – tzw. „aresztowanie uwagi”,
 • Jak zakończyć wystąpienie, by odbiorcy zapamiętali to, co z punktu widzenia Twoich celów, było najważniejsze?
 • Przygotowanie się do dyskusji – jakich pytań możesz się spodziewać.
Przygotowanie siebie
 • Podstawowe ćwiczenia z zakresu emisji głosu i poprawnej dykcji,
 • Techniki regulacji poziomu energetycznego i radzenia sobie ze stresem,
 • Techniki pracy z ograniczającymi przekonaniami.
Prezentacja
Jak mówić interesująco? Prowadzenie prezentacji
 • Otwarcie – przełamywanie lodów, wzbudzanie zainteresowania i motywacji do słuchania,
 • Rozpoznawanie nastawienia i oczekiwań uczestników,
 • Sposoby uatrakcyjniania prezentacji,
 • Sposoby kierowania uwagi uczestników w wyznaczonym kierunku,
 • Sprawdzanie poziomu zrozumienia w grupie,
 • Techniki aktywizujące grupę – dobór/zastosowanie,
 • Zamknięcie – podsumowanie prezentacji.
Perswazja narracyjna
 • Słowa klucze i hasła wywoławcze,
 • Posługiwanie się metaforą i analogią – praktyczne zastosowanie perswazji narracyjnej,
 • Dobór słów – jakich używać, a jakich unikać?
Wizualizowanie prezentacji
 • Narzędzia pomocne przy prezentacji,
 • Psychologiczne zasady budowania pomocy wizualnych – (tonalność, kierunek czytania, ilość bodźców a poziom rozumienia),
 • Program Prezi® – jako alternatywa dla prezentacji w programie Powerpoint®.
Sesja pytań i odpowiedzi, prowadzenie dyskusji
 • Sposoby udzielania odpowiedzi, również w sytuacji pytania niespodziewanego lub takiego, na które nie znamy odpowiedzi – techniki „parkowania pytania”, technika odbicia, odwrócenia,
 • Jak radzić sobie z nieoczekiwanymi, trudnymi sytuacjami w trakcie spotkania – technika przejmowania kontroli nad dyskusją PWW.

Warsztaty Prezentacji, w zależności od zakresu, mogą być przeprowadzone zarówno w postaci 2 dniowych zajęć jak i stanowić element programu 8×4 Performance Program.

Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.

 

VSPA Design
Facebook