Negocjacje zakupowe

Rola i znaczenie procesu zakupowego w życiu firmy jest ogromna i stale się zwiększa. Departamenty/kupcy odpowiedzialni za realizację polityki zakupowej stają w obliczu nowych wyzwań: wzrost obrotów z dostawcami, presja cenowa, procesy konsolidacyjne na rynku. Pozytywne pertraktacje z dostawcami, poza procedurami logistycznymi stanowią najistotniejszy element mający wpływ na optymalizację zaopatrzenia firm. Właściwe przygotowanie, umiejętne wykorzystanie sprawdzonych strategii i technik negocjacyjnych zwielokrotniają szansę na osiąganie zakładanych celów.

Sukces w negocjacjach zakupowych bardzo często przekłada się na konkurencyjność rynkową firmy, zatem nie powinien być bagatelizowany, dlatego inwestycja w szkolenia negocjacyjne zwraca się z nawiązką.

Struktura procesu zakupowego
NegocjacjeZakupowe
Od strategii przedsiębiorstw do strategii zakupów
 • Strategie, cele, zadania, relacje,
 • Świadomość i wieloaspektowość potencjału zysku w zakupach,
Metody i narzędzia wykorzystywane w praktyce zakupowej
 • Systematyczne badania i analizy rynku zakupów; Źródła informacji,
 • Techniki analizy: analiza ABC, analiza produktów / wartość,
Kluczowe elementy zachowania
 • Podstawy komunikacji,
 • Podstawy Modelu Harwardzkiego,
Kupcy i ich możliwości negocjacyjne
 • Fazy negocjacji: przygotowanie strukturalne,
 • Konsekwencja i ciągłość realizacji,
Kto pyta, prowadzi: prowadzenie rozmowy poprzez zadawanie pytań
 • Taktyki i strategie argumentacji,
 • Manipulacje: rozpoznawanie i obrona,
Ostateczna rozgrywka: negocjacje cenowe
 • Jak zabezpieczyć „najlepszą” cenę dla Twojego przedsięwzięcia,
 • Przegląd strategii obrony cen,
Profesjonalna radzenie sobie z reklamacjami
 • Panowanie nad emocjami: zmiana punktu widzenia,
 • Pozytywne wykorzystanie reklamacji.

Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook