Aktywność sprzedażowa w rozmowie telefonicznej

 

Zaangażowanie pracowników niesprzedażowych (Backoffice) do procesu sprzedażowego nabiera ogromnego znaczenia. Pracownicy administracyjni, działu marketing a nawet serwisu – wszyscy, którzy mają kontakt ze światem zewnętrznym, mogą stać się dodatkowym nośnikiem informacji, dodatkową siłą sprzedażową. Częste kontakty telefoniczne pracowników BackOffice z kooperantami stanowią doskonałą okazję do przedstawienia oferty lub wybadania potrzeb w trakcie rutynowej rozmowy. Zaletą takich kontaktów jest fakt, iż nie są one nastawione na realizację planów – zatem odbywają się w atmosferze bezinteresowności obu stron.

Aktywność pracowników Backoffice

AktywnaRozmowaTel

Image firmy w rozmowie telefonicznej
 • Właściwe odebranie rozmowy – nie zmarnuj szansy
 • Co robić a czego nie robić?
Optymalizacja głosu i języka
 • W jaki sposób szybko wzmocnić konwersację telefoniczną?
 • Profesjonalne techniki i metody kontroli głosem
Rozpoznawanie i ugruntowanie potrzeb Klienta za pomocą technik zadawania pytań
 • Dobrze zadane pytania: trzy fazy zadawania pytań
 • Aktywne zbieranie informacji i generowanie sprzedaży
Partnerska rozmowa telefoniczna
 • Aktywne słuchanie i dobre rozumienie Klienta
 • Jak w pełni skupić się na konwersacji rozmówcą?
Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału Cross-selling i Up-selling
 • Które strategie są odpowiednie do zainicjowania sprzedaży?
 • Unikanie błędów i sprzedaż bez presji
Radzenie sobie z obiekcjami
 • Jak skutecznie unikać i radzić sobie z obiekcjami?
 • Prowadzenie rozmów z minimalną redukcją ceny
Techniki kończenia rozmów telefonicznych
 • Wykorzystanie okazji pojawiających się w rozmowie telefonicznej
 • Zbyt duży nacisk może zniszczyć relacje.

Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook