Zarządzanie sobą w czasie

Każdy z nas obserwuje dynamiczne zmiany zachodzące w naszym otoczeniu. Jedną z najbardziej odczuwalnych jest przyspieszenie „tempa życia”. Biorąc pod uwagę obciążenie zawodowe, większość z nas coraz częściej swoje obowiązki, ich liczbę oraz rytm wykonywania odnosi do sytuacji, które miały miejsce stosunkowo niedawno. Codziennie zmagamy się z dylematem: więcej, lepiej i szybciej w dostępnym czasie. W takim właśnie momencie pojawiają się pytania o efektywność osobistą. Można ją rozumieć jako liczbę zadań wykonanych w dostępnym czasie z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi. Często bywa tak, że pomimo szczerych chęci oraz pełnego zaangażowania kończymy dzień sfrustrowani poczuciem niezrealizowania zakładanego planu. Ważnym natomiast jest, aby nie kończyć dnia bez realizacji najważniejszych zadań.

 Wykorzystanie standardowych narzędzi do kontrolowania szybkości, ilości i priorytetów wykonywanych zadań, by działały na naszą korzyść.

Energia i zarządzanie czasem pracy

zarzSoba

Ukierunkowanie na cel

 • Czy masz cele i wizje?
 • Jak ważne są cele osobiste?

 

Mocne i słabe strony własnych nawyków w pracy

 • Rozpoznaj mocne i słabe strony organizacji
 • Przeanalizuj własne nawyki i ich wpływ na wyniki

 

Priorytety – konieczność czy moda

 • Analiza ABC, jako podejście intuicyjne
 • Macierz Eisenhovera, jako klucz do efektywności

 

Rozpoznawanie i eliminowanie „pożeraczy czasu”

 • Zdefiniuj i rozpoznaj własne „złodzieje czasu” w codziennej działalności
 • Praktyczne sposoby radzenia sobie z ograniczeniami

 

Zwiększanie wydajności pracy i jakości życia

 • Poprawa wydajności poprzez satysfakcję
 • Odzyskanie radości i szczęścia poprzez zauważanie sukcesów

 

Opanowanie (Dy)stresu

 • Planowanie dnia i tygodnia
 • Zasady opanowania destrukcyjnego stresu

 

Praktyczne wskazówki dotyczące codziennej działalności

 • Zasada „zrób to od razu”
 • Organizacja miejsca pracy sprzyjająca efektywności

 

Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook