Warsztaty sprzedaży targowej (TradeShowTraining®)

Szkolenie targowe (TradeShowTraining) adresowane jest dla pracowników firm, które biorą udział w imprezach targowych, wystawach, konferencjach lub w innych wydarzeniach podczas, których należy profesjonalnie realizować zadania zgoła inne od standardowych zadań wykonywanych w miejscu pracy. To głównie nauka pozyskiwania kontrahentów (leadów). Ale to także nauka przygotowania się, umiejętności prezentacji firmy, oferty, siebie jako członka zespołu a dodatkowo realizacja celów, które zostały przypisane do konkretnej okoliczności. Sposoby pracy na stoisku, właściwego prowadzenia rozmowy z Gośćmi i pracy po dniu targowym to kolejne aspekty naszego szkolenia.
 • Jaki jest cel Twojego udziału w danym wydarzeniu?
 • Co robić „przed”, „w trakcie” a co „po” wydarzeniu i dlaczego to wszystko jest takie ważne?
 • Czy zawsze jesteś zadowolony z efektu końcowego i czy potrafisz to zmierzyć?
 • Jakie zachowanie jest stosowne a co obecnie jest passe i niemile widziane?
 • Jakich narzędzi używać na stoisku?
 • W jaki sposób odnieść sukces?

Pobierz prezentację szkolenia targowego tutaj!

Czy w dzisiejszych czasach wystawianie się na targach ma głębszy sens? Czy jest tylko posunięciem wizerunkowym służącym zwróceniu na siebie uwagi, podkreśleniu swojej wielkości? Czy może jest tylko okazją do bezpośredniego spotkania z Klientami? A  może chodzi o zebranie pokaźnej ilości wizytówek?

za 85% sukcesu targowego,odpowiada praca na stoisku *

 

Udział w targach jest bardzo drogim, mało docenianym a prawdopodobnie najefektywniejszym instrumentem dotarcia do Klienta. Nie wykorzystanie go w maksymalny sposób powoduje, że jest określany mianem nieefektywnej metody komunikacji. A to nieprawda! Sukces handlowy udziału w targach zależy od precyzyjnego wcześniejszego zaplanowania, a przede wszystkim od ludzi pracujących na stoisku, od ich postawy (zaangażowania) i przygotowania, od znajomości i skutecznej realizacji celów. Udział w targach to niesamowita i niepowtarzalna okazja na pozyskanie nowych szans, zbudowanie zaufania, na pogłębienie relacji, na przekazanie dodatkowych wartości, których nie widać na co dzień.

Wiemy jak to robić i z przyjemnością podzielimy się naszą wiedzą.

Nowy obraz (5)

Nawet najbardziej efektowne stoisko jest „mało użyteczne”, jeśli personel obsługi skupia się tylko na bieżącej obsłudze Zwiedzających, na „wyciąganiu” wizytówek i standardowej demonstracji produktów. Ileż to razy, zbyt wiele czasu poświęca się Gościom, którzy tego nie potrzebują albo dokonuje się prezentacji w sposób nie odbiegający od  codzienności (jak w trakcie rozmowy telefonicznej lub podczas typowego spotkania) przez co Goście zapominają NAS już przy następnym stoisku… Targi dają nietypową sposobność do zapamiętania organizacji inaczej. Ale do tego trzeba się właściwie przygotować…

Struktura rozmowy handlowej podczas targów

RozmowaTargowa

Cele targowe
 • Cele a projekt stoiska,
 • Cele a działania poprzedzające, praca na stoisku, praca po targach.
Samoświadomość Personelu stoiska
 • Właściwa postawa i wysoka motywacja kluczem do sukcesu,
 • Wpływ sprzętu/wyposażenia oraz zaangażowania.
Strategia rozmowy i „przyciągania” Zwiedzających
 • Zbieranie wizytówek nie wystarczy – chodzi o coś więcej,
 • Uprzejmość i szacunek – nawet w godzinach popołudniowych.
Kodeks postępowania na stoisku
 • Można/ nie można  na stoisku,
 • 10 najpoważniejszych błędów podczas targów.

Dlaczego targi, są niewykorzystanym instrumentem marketingowym?

Praca zespołu targowego
 • Wpływ współpracy na sukces,
 • Podział ról, zasady i wzajemne wsparcie.
„Jak Cię widzą tak Cię piszą”
 • Jakie znaczenie ma strój/wygląd?
 • Podstawy targowego Savoir Vivre’u.
Prawidłowa analiza Gości targowych
 • Jak w 30 sekund rozpoznać potrzeby Odwiedzającego?
 • Jak pozbyć się „gadatliwych” lub niechcianych Gości?
Prezentacja i demonstracja
 • Jak dokonać skutecznej i trwałej prezentacji bez nadmiaru i przeładowania informacją?
 • Wzbudzanie chęci/potrzeby zakupu.
Stres i zmęczenie
 • Bolą nogi, plecy, puchną stopy…
 • Jak dbać o kondycję w trakcie kilkudniowej imprezy?

Jesteśmy z Poznania – a Poznań jest miastem targowym. To tu mają swoją siedzibę i powierzchnię wystawienniczą Międzynarodowe Targi Poznańskie. Ale nasza doświadczenie bazuje nie tylko na poznańskiej rzeczywistości. To również Warszawa, Frankfurt, Hanower czy Genewa. Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia przy organizacji wystaw targowych.

*(raport MC29 ceir.org)


Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook