Inne szkolenia

Poniżej wymieniamy tematy najczęściej realizowanych szkoleń dla menedżerów oraz opiekunów Klienta w bankach i instytucjach finansowych. Wspólną cechą warsztatów jest koncentracja na specyfice jaka towarzyszy sprzedaży produktów bankowych, wysokiej kulturze obsługi Klienta, dyskrecji oraz zaufaniu. Specjalistyczna wiedza szkoleniowców zdobywana zarówno przez  lata pracy w bankach i potem w pracy trenerskiej to niepodważalny element każdego kursu.

 

 1. Share of Wallet (udział w portfelu Klienta) – możliwości ekspansji+cross selling
 2. Wprowadzenie nowoczesnej kultury sprzedaży
 3. Pogłębiony wywiad i kompleksowa usługa doradcza
 4. Negocjacje ceny i pozostałych warunków. Zwiększenie i zapewnienie rentowności
 5. Strategie zapobiegające migracji Klientów
 6. Postawa i wrażenie (Rozwój osobisty)
 7. Networking w bankowości
 8. UHNWI. Jak pozyskać Klientów z listy TOP 100 najbogatszych?
 9. Na równi z Klientem. Prawidłowa komunikacja
 10. Zarządzanie w bankowości prywatnej
 11. Dlaczego jesteśmy wyjątkowi? (USP, Elevator Pitch, Story Telling)
 12. Sprzedaż w bankowości inwestycyjnej

 

Więcej informacji tutaj https://www.alexanderverweyen.com/training-fuer-banken/

VSPA Design
Facebook