MiFID II – warsztaty komunikacji

Pozytywne doświadczenie Klienta w rozmowie doradczej.

Wprowadzenie dyrektywy MiFID II wnosi sporą zmianę w zakresie ochrony inwestorów. Z punktu widzenia Klienta, daje większe poczucie bezpieczeństwa poprzez wdrożenie szeregu zmian i nałożenie obowiązków informacyjnych w zakresie doradzania inwestycyjnego oraz zarządzania powierzonymi aktywami (Wealth management):
 • dokładniejszy i precyzyjniejszy wywiad z Klientem a przez to większą adekwatność proponowanej inwestycji,
 • bardziej rygorystyczną analizę skłonności i odporności na ryzyko,
 • regularny przegląd i aktualizacja danych Klienta,
 • kompleksową analizę sytuacji finansowej Klienta i planowanie w odniesieniu do aktualnej sytuacji życiowej,
 • pełną dokumentację wraz z nagrywanie rozmów oraz jawność wszystkich kosztów.

5 pytań dotyczących MiFID II najczęściej do nas kierowanych


MiFID II – Koszmar doradztwa inwestycyjnego?

Dla Doradcy Klienta, MiFID II stanowi prawdziwe wyzwanie: jego dotychczasowa komunikacja z Klientem zmienia się w mgnieniu oka. Aby zapewnić planowany efekt, Doradca bardziej niż kiedykolwiek będzie musiał działać w interesie Klienta. Czy Doradca bankowy jest tego świadomy i odpowiednio wyczulony? Czy praktykowany dotąd standard rozmowy z Klientem jest wystarczający?

Nasze szkolenie przygotowuje Doradcę do rzeczywistości, która zawita w styczniu 2018

 

Treść szkolenia obejmuje zagadnienia:

Postawa zorientowana na Klienta
 • Cel główny: zapewnienie satysfakcji i lojalności Klienta pomimo skomplikowanych i zniechęcających procedur MiFID II
 • zapewnienie jakości relacji na linii Klient-Doradca, pomimo nowych i nietypowych procedur i obowiązków w rozmowach sprzedażowych (np. ankiety)
 • Zmniejszenie stresu i dyskomfortu dla Klienta i Doradcy – uzyskanie właściwego efektu
Przygotowanie i agenda
 • Wprowadzenie i agenda rozmowy z (nowymi) Klientami w kontekście zgodności z regulacjami
 • Co brać pod uwagę przygotowując się do rozmowy, która będzie obowiązywać od 2018 roku
Komunikacja i strategie konwersacji
 • 5 umiejętności taktycznych (struktura profesjonalnej rozmowy – metodyka)
 • 5 kompetencji komunikacyjnych (podejście empatyczne)
Wykorzystanie MiFID II dla dodatkowych okazji
 • Jak przełożyć wymagania regulacyjne na dodatkowe możliwości dla biznesu bankowego
 • Użycie złożonych pytań w celu dotarcia do „wnętrza” Klienta (np. określenie zdolności do ryzyka)
 • Profesjonalna i efektywna prezentacja warunków i opłat (prowizji)
Opanowanie w trudnych sytuacjach:
 • Spójna argumentacja oraz radzenie sobie z przewidywanymi oporem i wątpliwościami (np. zarządzanie aktywami)
 • Szansa dla pogłębienia przyszłych relacji z Klientem (Share of Wallet, zarządzanie lojalnością)

 

MiFID II – interaktywne warsztaty dla Doradców

Szkolenie zakłada intensywny trening dla Doradców Klienta w zakresie prowadzenia profesjonalnej rozmowy w zgodzie z wytycznymi MiFID II, z wykorzystaniem podejścia bazującego na empatii (pozytywne doświadczenie doradcze).

 • Bez marnowania czasu na długotrwałe zajęcia
 • Niezwykle pozytywny efekt na relacje z Klientem
 • Zbilansowana ilość i treść z formatem warsztatów

Format obejmuje 1 lub 2 dniowe szkolenia dla maksymalnie 12 uczestników z udziałem aktora biznesowego w roli Klienta.

Poza pracą na  bazie symulowanych zachowań w wykonaniu aktorów biznesowych, Uczestnicy warsztatów wypracowują zbiór najlepszych i działających praktyk (best practicies checklist), a od stycznia do marca 2018 otrzymują interaktywne monity dotyczące treści zajęć.

Wysoce interaktywna formuła warsztatowa zaprojektowana została z myślą o konsultantach bankowości prywatnej, doradcach zasobów Klienta (Wealth Management manager), doradcach finansowych, brokerach i maklerach giełdowych i osobach zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w instrumenty finansowe.

 • 5 umiejętności taktycznych (struktura profesjonalnej rozmowy: metodyka)
 • 5 kompetencji komunikacyjnych (podejście empatyczne)
Cele szkolenia:
 • Uczestnik uświadamia sobie znaczenie i wagę treści, właściwie przygotowanej, wyważonej ale zorientowanej na cel rozmowy z Klientem,
 • Uczestnik potrafi poradzić sobie w przyjazny sposób z przypuszczalnymi wątpliwości i obiekcjami Klienta,
 • Uczestnik potrafi przekonująco zaoferować inne usługi doradcze,
 • Uczestnik pewnie porusza się  na obu poziomach komunikacji (formalnej i merytorycznej),
 • Uczestnik dysponuje opowiadaniem, która objaśnia podstawowe aspekty MiFID II.
Dodatkowe szczegóły:
 • Format: 1 lub 2 dniowe warsztaty
 • Dzień pierwszy: praca z trenerem, dzień drugi: praca z trenerem i aktorem biznesowym
 • Godziny zajęć: każdorazowo 9.00 – 17.00
 • Miejsce: zewnętrzna sala szkoleniowa lub pomieszczenie udostępnione przez Zleceniodawcę
 • Ilość uczestników: maks. 12 osób
 • Metoda: wysoce interaktywna z kluczowymi pojęciami i symulacjami (aktor biznesowy)
 • Materiały: zbiór skutecznych praktyk
 • Monit via email dla każdego Uczestnika w okresie styczeń-marzec 2018
Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.
VSPA Design
Facebook