Leadership Agility (zwinne przywództwo)

LEADERSHIP AGILITY (AGILE MANAGEMENT), to nowatorskie, bardzo odważne ale też nieszablonowe podejście do zarządzania. Jakie są pierwsze słowa gdy myślimy o przywództwie: charyzma, determinacja, asertywność, pewność siebie? Przywództwo to działania ukierunkowane na zarządzanie zespołem ludzkim lub organizacją. Zresztą definicja ma tu mniejsze znaczenie…  Jest ich cała masa zależnych od kontekstu, okoliczności, autorstwa, Niemniej jedna z cech, zwłaszcza obecnie, wyróżnia się wobec pozostałych i jest ponadczasowa. Dobrzy przywódcy posiadają umiejętność przystosowywania się do otaczających warunków.

Żyjemy w bardzo turbulentnym środowisku, które charakteryzuje złożoność, zmienność, niepewność na niespotykanym dotąd poziomie i tempie. Amerykańska armia sformułowała nawet akronim określający parametry takiego stanu jako VUCA:

 • Volatility – zmienność,
 • Uncertanity – niepewność,
 • Complexity – złożoność,
 • Ambiguity – wieloznaczność.

Zaimplementuj metodologię firm programistycznych w swojej organizacji! W jaki sposób branża software’owa poradziła sobie z trudną rzeczywistością? Poniższy film doskonale obrazuje ideę innowacyjnego podejścia do zarządzania.

(źródło: https://hbr.org/2016/05/embracing-agile)

Agility (zwinność), to właśnie cecha organizacji, jej członków i lidera, która w najbardziej efektywny sposób jest w stanie stawić czoła temu wyzwaniu. Agile Company (pobierz załącznik), to firma, która w czasach niepewności, zawirowań, jest w skoordynowany sposób innowacyjna. Agility, to zdolność do otwartej, głośnej komunikacji, przez całą organizację, błyskawiczne działanie, wprowadzanie rozwiązań, ekspresowe prototypowanie pomysłów i działań, mających na celu opracowanie rozwiązań.  To konieczność rozwijania umiejętności i zachowań  w obszarach takich jak:

 • Antycypation – przewidywanie,
 • Cooperation – współpraca,
 • Innovation – innowacyjność.

agility

Przejście do zarządzania Agility wymaga od przywódcy czegoś więcej aniżeli powszechnie przyjętych umiejętności.  LEADERSHIP AGILITY, to opanowanie nie jednej umiejętności a bardziej GRUPY umiejętności, koniecznych do osiągania trwałego sukcesu w złożonym i szybko zmieniającym się środowisku:

 • myślenie systemowe, holistyczne podejście do danej sytuacji, zrozumienie wpływu poszczególnych elementów na całość i wzajemne relacje,
 • odpowiedzialność i działanie proaktywne, zamiast reagowania i dostosowania się ew. biernego oczekiwania na to co się wydarzy,
 • wspólne działanie w celu wzajemnych korzyści i wspólnego poczucia celu w miejsce indywidualizmu,
 • racjonalna i intuicyjna zdolność przewidywania skutków w danej sytuacji zamiast reagowania na nie,
 • zmiana i ulepszanie tylko tego i tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. bycie otwartym na nowe pomysły i rozwiązania, bycie gotowym na wyjście ze zwyczajowych ram postępowania.
Założenia pracy w modelu Agile:
 • zwinność jako sposób myślenia,
 • elastyczne dostosowanie poziomu do kontekstu/sytuacji. nie aktywuj wszystkich zasobów jeśli to nie jest konieczne,
 • poziom kompetencji zależy od kontekstu. nie zakładaj maksymalizacji poziomów kompetencji,
 • kontekst BIZNESOWY determinuje proces i decyzje,
 • nie upraszczaj złożoności, dziel na mniejsze odcinki,
 • większa złożoność organizacyjna wymaga komunikacji na wyższym poziomie.
Wykorzystanie 3 wymiarów Agile w organizacjach

Tworzenie kultury ANTYCYPACJI –  zdolność to przewidywania przyszłości aby lepiej zaadaptować się do zmiany oraz zmobilizować właściwe zasoby we właściwym czasie.

Inicjowanie i utrzymanie INNOWACJI – zdolność do adaptacji i tworzenia nowych rozwiązań aby usprawnić działanie systemu przy najlepszych możliwych konsekwencjach dla systemu i jego otoczenia.

Usprawnianie  WSPÓŁPRACY – zdolność do współpracy z perspektywy wzajemnej satysfakcji zarówno w zespole jak i z zewnętrznymi interesariuszami.

Cele wdrożenia LEADERSHIP AGILITY:
 • dostarczenie wiedzy nt. podejścia Agility w zarządzaniu sobą i funkcjonowaniu w zmiennych warunkach biznesowych i organizacyjnych,
 • rozwinięcie kompetencji przewidywania, kooperacji i innowacji w zarządzaniu sobą i zespołem,
 • poszerzenie świadomości w obszarze strategicznego i elastycznego podejścia do projektowania zmian w organizacji,
 • diagnoza indywidualnych obszarów rozwoju każdego uczestnika i wskazówki rozwojowe podczas indywidualnego feedbacku
 • poznanie potencjału/mapy kompetencji zespołu,
 • zwiększenie skuteczności działań zespołu menedżerskiego w zmiennych warunkach.
Wstępem do warsztatów, jest udział każdego uczestnika w teście on-line, oceniającym indywidualne predyspozycje/postawę w kontekście budowy zespołu Agile. Na bazie testu powstaje profil indywidualny i profil zespołu oraz wykaz obszarów wymagających doskonalenia. Diagnoza determinuje dalsze postępowanie z zespołem/organizacją.

 

Polecana literatura:

http://www.amazon.com/Accelerate-Building-Strategic-Agility-Faster-Moving/dp/1625271743

http://krainaksiazek.pl/Accelerate:-Building-Strategic-Agility-for-a-Faster-Moving-World,9781625271747.html

Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook