Menedżer jako coach

Od menedżera/lidera w co raz większym stopniu wymaga się umiejętności, które nie tylko zorganizują i pokierują pracą podległych ludzi, ale również wpłyną na ich motywację wewnętrzną i pokażą jak sobie radzić w wątpliwych sytuacjach. Narzędziem, które w dużym stopniu zaspokaja te oczekiwania jest coaching. W procesie coachingu, rolą szefa jest wsparcie i wzmocnienie podległych mu pracowników. COACHING PRACOWNICZY wspomaga członków zespołów na wyboistej drodze w realizacji celów.

Coaching to proces, który przy użyciu właściwych technik psychologicznych, zwiększa efektywność codziennej pracy. Poszerza horyzonty, rozwija kompetencje osobiste i usuwa wewnętrzne blokady mentalne. Coaching uświadamia wpływ zachowania własnego na otoczenie i pozwala świadomie rozwijać/kontrolować pożądane cechy osobowościowe.

Rolą warsztatów jest przekazanie menedżerom/liderom umiejętności, która pozwoli im wspierać poszczególne osoby w ich zespołach, zwiększać i utrwalać wewnętrzną motywację do wykonywania kolejnych, wymagających zadań.

 Efekty coachingu pracownika przez menedżera

Coaching

Podstawy coachingu
 • Jak coaching funkcjonuje w praktyce?
 • Na czym koncentruje się coach?
Uporządkowanie ról: menedżer, doradca, coach
 • Stworzenie wyraźnych rozgraniczeń
 • Zapobieganie konfliktowi ról
Indywidualne prowadzenie i motywowanie
 • Analiza potrzeb coachingowych
 • Dokonanie konkretnych ustaleń
Główne elementy w COACHING PRACOWNIKÓW
 • Krytyczne czynniki sukcesu w coachingu
 • Efekt: „Tańczę jak mi zagrają”
Czynniki sprzyjające dalszemu rozwojowi pracowników
 • Coaching systematyczny
 • Plan coachingu dla menedżerów
Techniki i fazy w coachingu
 • Aktywne prowadzenie poprzez fazy coachingu
 • Techniki zadawania pytań, słuchania, obserwacji i interpretacji
Trening COACHINGU MENEDŻERSKIEGO
 • Trening z informacją zwrotną
 • Style w coachingu pracowniczym

 

Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.

 

VSPA Design
Facebook