Motywowanie pracowników

Temat właściwej MOTYWACJI PRACOWNIKÓW przez wiele lat wzbudzał wiele kontrowersji. Pojawiało się pytanie czy pracowników da się zmotywować i czy w ogóle to robić? A może wcale ich nie motywować? A jeśli MOTYWOWAĆ ZESPÓŁ to w jaki sposób?

Ważną zasadą obowiązującą w nowoczesnej kulturze zarządzania, jest równoczesne stawianie wymagań jak i wspieranie pracowników.  Rolą menedżera natomiast jest nieustanne motywowanie zarówno siebie jak i podległych pracowników. Aby skutecznie i w pełni oddziaływać, menedżer musi rozwijać w sobie zdolność do wartościowej i budującej wartości komunikacji, a jednocześnie umiejętnie usuwać wszelkie czynniki demotywujące

Warsztat przygotowuje uczestników i daje odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące obecnego paradygmatu skutecznego zarządzania.

Motywacja

Dlaczego „odpowiedzialność osobista” nie zawsze wystarcza?
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – o co chodzi?
 • Pracownicy bez poczucia „odpowiedzialności osobistej”
Najważniejsze czynniki motywacyjne – i te małe ale istotne
 • 14 czynników motywujących i jeszcze trochę
 • Rozwijanie motywacji indywidualnej
Jak trwała jest motywacja?
 • Wykorzystanie najnowszych wyników badań w praktyce
 • Firmowe systemy motywacyjne
MOTYWACJA całego zespołu
 • Pomysły i ciekawe możliwości
 • Wpływ różnych metod na motywację zespołu
Autentyczne Przywództwo
 • Tylko wiarygodny przywódca motywuje pozytywnie!
 • Analiza własnego stylu przywództwa
MOTYWACJA a sztuka udzielania informacji zwrotnej
 • Podstawowe zasady w komunikacji
 • Pochwała i uznanie
House of Empowerment®
 • Możliwość analizy – narzędzie badawcze
 • Wyniki i ich pochodne
Szczególne sytuacje w motywacji

 

Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook