Motywująca rozmowa oceniająca

Współpracując z firmami, które mają wdrożony system ocen okresowych, ewentualnie rozważają jego wdrożenie – często obserwujemy, że bez względu na to, jak dobrze opracowany jest system ocen – sam sposób prowadzenia rozmów oceniających– ma efekt odwrotny od oczekiwanego. Zarówno dla przełożonych, jak i dla pracowników – rozmowy okresowe są źródłem dużego (zresztą zrozumiałego) stresu, a ich rezultatem – w miejsce spodziewanego wzmocnienia – jest obniżenie motywacji zespołu i ogólne zniechęcenie. Patrząc z naszej perspektywy – często jest to spowodowane złym przygotowaniem lub niepełnym zrozumieniem mechanizmów motywacji. Rozwiązaniem tego problemu jest udział w warsztatach MOTYWUJĄCA ROZMOWA OCENIAJĄCA.

Dobrym przykładem takiego niezrozumienia – jest stosowanie tzw. „modelu kanapki” (pozytyw – obszar do rozwoju – pozytyw), który pomimo dobrych założeń – w polskich warunkach często powoduje negatywne konsekwencje.

Nowy obraz

Działania warsztatowe mają na celu:
  • Wypracowanie formy i planu przygotowania pracowników do rozmów okresowych,
  • Poznanie zasad przygotowania się i prowadzenia oceniających rozmów okresowych – w taki sposób, aby były one motywujące dla pracowników,
  • Nauczenie prowadzenia rozmów skoncentrowanych na rozwiązaniach i rozwoju (feed forward),
  • Przećwiczenie motywującego udzielania informacji zwrotnej w modelu 5S,
  • Przećwiczenie w bezpiecznych warunkach szkoleniowych strategii rozmów oceniających w różnych scenariuszach (pracownik wybitny, pracownik, który nie spełnia standardów, pracownik emocjonalny, itp…).

Doskonałą platformą dydaktyczną, w której Uczestnicy mogą pracować w warunkach zbliżonych do rzeczywistości jest Reality Parcours®. Jest to nie tylko bezpieczny poligon ale również miejsce na wypracowanie i wymianę najlepszych praktyk w obrębie organizacji.

 

 

Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook