Narzędzia przywódcy

Narzędzia i umiejętności: Profesjonale wykorzystanie narzędzi przywódczych

Przywództwo to sztuką, którą można opanować. Potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia, umiejętności i cechy osobowościowe. Dla przykładu: narzędzia takie jak ustalanie celów czy informacja zwrotna wymagają tylko treningu aby w pełni z nich korzystać.

Warunkiem jednak jest, aby menedżer większość swego czasu wykorzystywał na zarządzanie a nie wyłącznie na przeobrażanie się w fachowca. Sposób w jaki menedżer się komunikuje, w jaki wykorzystuje narzędzia zarządcze, ściśle powiązany jest z jego osobowością. Przekonania, wartości, postawa i uczucia silnie wpływają na zachowanie menedżera.

Osobowość menedżera czyni go odmiennym. Dlatego też rozwój cech menedżerskich jest zawsze powiązany z rozwojem jego własnej osobowości.

 Narzędzia i umiejętności przywódcze

narzędziamenedżera

Wyznaczanie celów zakończone sukcesem
 • Skuteczne uzgadnianie celów w praktyce
 • Konkretna umiejętność: jak definiować cele?
Rozmowa oceniająca –  instrument podstawowy
 • „Właściwy moment” w rozmowie oceniającej
 • Struktura i efektywność rozmowy oceniającej
Poprawna komunikacja zwrotna
 • Potwierdzanie i korekta informacji zwrotnej
 • Cztery poziomy komunikacji zwrotnej
Udane i skuteczne prowadzenie spotkań
 • Przygotowanie i prowadzenie nowoczesnego spotkania
 • Rozwój efektywności kultury spotkań
Świadome zarządzanie konfliktem
 • Rodzaje konfliktu oraz analiza konfliktu jako punkt wyjścia
 • Zachowanie w konflikcie „z” lub „bez” udziału
Skuteczne delegowanie
 • Jakie zadania powinny być delegowane?
 • Podstawowe zasady delegowania
Tworzenie kompetentnych zespołów
 • Logika pracy zespołowej
 • Jak rozwijać wydajność zespołów?
Profesjonalna motywacja (zespołu i automotywacja)
 • Mity i czynniki istotne: to co jest ważne
 • Czynniki wzmacniające motywację
Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook