NVC – Non Violent Communication

Współpracując z firmami o złożonej strukturze wewnętrznej – zauważamy, że bez względu na to, kim są pracownicy i przełożeni – często pomiędzy osobami z różnych działów dochodzi do konfliktów i napięć. Sytuacje te – częste – aczkolwiek niepożądane, negatywnie odbijają się na funkcjonowaniu całej firmy. W sukurs takim zdarzeniom przychodzą warsztaty NON VIOLENT COMMUNICATION czyli zaawansowane techniki dochodzenia do porozumienia.

Rozwiązaniem, które popularnie jest  stosowane w takich przypadkach, to „usprawnienie komunikacji”, realizowane w formie jedno – dwudniowych szkoleń z tematów:  „asertywna współpraca w zespole” „dobra komunikacja”, itp… Praktyka pokazuje, że poza chwilowym zachwytem uczestników szkoleniem i w bardzo rzadkich przypadkach – pewną poprawą (zazwyczaj chwilową) – bardzo szybko negatywny stan wraca do starej „normy”.

NVC

Bazując na naszych autorskich metodach warsztatowych i wykorzystując wiedzę pozyskaną od najlepszych mediatorów na świecie – realnie usprawniamy komunikację wewnątrz całej organizacji.

W trakcie cyklu WARSZTATÓW NVC – ich uczestnicy poznają metody, będą potrafili i przekonają się:

  • jak dbać o potrzeby w komunikacji – zarówno swoje, jak i partnera rozmowy. Nauczą się poznawać i identyfikować swoje potrzeby oraz skutecznie prosić innych o to, czego potrzebują,
  • jak przełamywać utrwalone wzorce myślenia, które prowadzą do złości/gniewu, poczucia winy i depresji,
  • zasad budowania satysfakcjonujących i trwałych relacji i związków z innymi,
  • jak być całkowicie szczerymi w kontaktach z innymi ludźmi, jednak w taki sposób, żeby nie zaczęli nas unikać… ,
  • jak praktykować „współczucie” i „empatię” – nie tylko medytując na poduszce, ale również w niezliczonych codziennych sytuacjach oraz zarówno w odniesieniu do samych siebie, jak i do innych,
  • jak uzyskać przejrzystość komunikacji tak, by inni ludzie nas rozumieli, byli w stanie wczuć się w nasze położenie/sytuację oraz zechcieli z nami współpracować,
  • jak prowadzić mediacje – wewnątrz działu i pomiędzy grupami osób.

 

Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook