Odwaga w przywództwie

Oczekiwania wobec menedżerów nieustannie się zmieniają. Nie każdy menedżer jest w stanie temu sprostać. Wysoki poziom specjalistycznej wiedzy jest istotnym, ale już nie wystarczającym warunkiem. Efektywne przywództwo oznacza bowiem również wyznaczanie pracownikom celów zgodnych z kierunkiem rozwoju firmy, jasne komunikowanie oczekiwań i właściwą pracę z motywacją, tak aby umożliwić realizację wyznaczonych celów. Te cechy niezbędne wymagają swoistej ODWAGI W ZARZĄDZANIU.

W codziennym zarządzaniu – bardziej niż kiedykolwiek wymaga się od menedżerów odpowiedzialnego, ale i ODWAŻNEGO działania, bo to ono jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Osoby, które chcą przewodzić sobie samemu lub innym w sposób wiarygodny – muszą odnaleźć swoją wewnętrzną odwagę i wiarę w siebie.

9 TEZ ODWAŻNEGO PRZYWÓDZTWA (pobierz)

W biznesowym środowisku charakteryzującym się coraz większą niepewnością i zmiennością warunków – coraz częściej dominującym stanem emocjonalnych staje się niepewność. To – powoduje niepokój. Lęk przed zmianami, lęk przed nowym, lęk przed odrzuceniem, lęk przed popełnieniem błędów – wszystko to wpływa nie korzystnie i na dłuższą metę jest trudne do zniesienia.

Głównym celem tego programu szkoleniowego jest wzmocnienie samoświadomości menedżerów i wagi ich roli w organizacji.

Odwagawprzywództwie

 

Wymagania stawiane przed nowoczesnym menedżerem
 • Spójna osobowość i zarządzanie pracownikami w oparciu o wartości
 • Zrozumienie własnego stylu przywództwa
Analiza siebie: ile we mnie, przywódcy, ODWAGI ?
 • Jak wiele mam odwagi – jak wiele odwagi mi trzeba?
 • Jak zarządzałem dotychczas i co to dla mnie oznacza?
Rola i zrozumienie przywództwa
 • Spójna komunikacja w zarządzaniu
 • Wiarygodność i przekonania własne wpływające na zarządzanie
Proaktywne przywództwo
 • Próżnia przywództwa – jak jej unikać poprzez działania
 • Przyjęcie odpowiedzialności i bycie liderem godnym swoich podwładnych
ODWAGA w określonych sytuacjach kierowniczych
 • Wyznaczanie celów, ocena pracownika, udzielanie informacji zwrotnych
 • Delegowanie, zarządzanie konfliktem w zespole, zarządzanie pod presją czasu
Radzenie sobie z trudnymi pracownikami i konfliktami
 • Odważne stawianie czoła konfliktom
 • Rozwiązywanie konfliktów i angażowanie ludzi w ich efektywne rozwiązywanie
Efektywność osobista
 • Skupienie działań na kluczowych zadaniach szefowskich
 • Efektywna komunikacja w sytuacjach rozbieżnych poglądów
Podstawy skutecznego autoprzywództwa
 • Co takiego daje mi odwaga?
 • W jaki sposób określić i nie przekraczać własnych granic?
Sztuka asertywnego przewodzenia
 • Odwaga, determinacja, wola zwycięstwa, dyscyplina i wytrwałość – jak rozwijać cechy przywódcze
 • Determinacja, koncentracja i siła

 

 

Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.
VSPA Design
Facebook