Podstawy skutecznego przywództwa

Menedżerowie w trakcie ich kariery bardzo często demonstrują wysokie kompetencje zawodowe, a powierzone im zadania realizują w sposób rzetelny i z wysoką skutecznością. Awans takiej osoby na stanowisko przywódcze wydaje się więc naturalnym posunięciem.

Wraz z nową funkcją pojawiają się jednak nieznane dotąd oczekiwania i wymagania. To co sprawdzało się na stanowiskach menedżerskich nie wystarcza już w miejscach gdzie konieczne jest szerszy kontekst postrzegania. Motywowanie pracowników, planowanie strategiczne czy prognozowanie to odmienne kompetencje, wymagane na stanowiskach przywódczych.

To kolejny, wyższy stopień rozwoju umiejętności menedżerskich, który pozwala na przyjęcie nowej roli, roli przywódcy i wykonywanie jej z autentycznym poświęceniem.

Zadania na pozycji przywódcy

podstawyprzywództwa

Świadomość i zrozumienie roli przywódcy
 • Przywództwa: zjednywanie sobie innych dla siebie i dla sprawy
 • Niezależność i pewność siebie to nie prezenty
Znalezienie odpowiedniego stylu przywództwa
 • Jakie style są dostępne a jakie potrzebne na dziś?
 • Skuteczne strategie przewodzenia zespołem
Techniki zarządcze i ich użycie
 • Profesjonalne techniki i narzędzia przywódcze
 • 6 najważniejszych narzędzi skutecznego przywództwa
Psychologiczny aspekt przewodzenia zespołami
 • Komunikacja – najważniejsze zadanie przywództwa
 • 9 tez odważnego przywództwa
Zarządzanie stresem i sobą – siła przywództwa
 • Właściwa reakcja na oczekiwania, presję i żądania
 • Właściwe ustalenie aktywności dniowej i priorytetów
Rola auto refleksji w przywództwie
 • Sposoby na zwiększenie autorefleksji w codziennej rutynie biznesowej
 • Czego powinieneś oczekiwać od pracowników swojego zespołu?
Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook