Praca z zespołem (Teamwork)

Do zadań menedżera należy optymalizowanie i usprawnianie pracy zespołu, którym kieruje innymi . Istnieje szereg metod praktycznych, które czynią pracę zespołową(TEAMWORK) możliwą a zarazem zwiększają kompetencje menedżerskie, wpływając na lepsze zrozumienie siebie, członków zespołu oraz relacji zachodzących w grupie. Im lepsza współpraca w zespole, tym efektywniejsze osiąganie zakładanych celów.

Zdolność skutecznego kierowania grupą ludzi, oznacza gotowość do przewodzenia różnym typom osobowości, umiejętność motywowania i wspierania ich w realizacji obowiązków zawodowych. To również akceptacja różnic i sposobów współpracy pomiędzy członkami ekipy a także ogromny osobisty wkład w rozwój dynamiki grupy.

Warsztaty skierowane są do menedżerów, którzy pragną „udoskonalić” komunikację i zasady współpracy w zespołach, oraz dokonać skokowej zmiany w orientacji grupy na efektywną realizację wspólnych celów.

TeamWorkCycle

Krytyczne czynniki sukcesu profesjonalnej pracy zespołowej
 • Procesy decyzyjne w zespołach, idealne układy w zespołach
 • Zespołowe reguły gry, w jaki sposób generować pozytywne wzmocnienie (dodatnie)
Skuteczne zarządzanie zespołem
 • Style przywództwa, jaki jest preferowany przeze mnie?
 • Diagnozowanie i wykorzystywanie dynamiki zespołu
Właściwa obserwacja i komunikacja
 • Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
 • Wzmożona uwaga i świadome rozpoznanie: zasady komunikacji
Rozwiązywanie sytuacji trudnych w zespołach
 • Wykrywanie i rozpoznawanie konfliktów: typowe strategie rozwiązywania
 • Sytuacje nietypowe i dobór strategii
Motywowanie i współpraca
 • Jak motywacja wpływa na zespół
 • Kooperacja w ramach zespołu i organizacji
Praca zespołu zorientowana na cele
 • Planowanie celu i kontrola realizacji
 • Zespołowe planowanie, kontrolowanie i dążenie do celu
Metody moderacyjne w pracy zespołowej
 • Zastosowanie metod moderacyjnych
 • Podstawy i wykorzystanie metod w celu aktywizacji ogólnego zaangażowania

 

Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.

 

 

VSPA Design
Facebook