Zarządzanie „pokoleniem Y”

Nazwą POKOLENIE Y określa się osoby urodzone na przełomie lat 80 i 90-tych. Wykształcone, bardzo dobrze znające języki obce i nowe technologie, często bardzo pewne siebie i przekonane o własnej wartości. Można wręcz powiedzieć – wymarzeni pracownicy! Zarządzanie nimi a więc ZARZĄDZANIE POKOLENIEM Y nie wygląda jednak tak różowo.

To co wydaje się być ich zaletą, może stać się wadą jeśli nie zostanie właściwie „zagospodarowane”. O młodych ludziach, reprezentujących GENERACJĘ Y, mówi się, że są nielojalni wobec pracodawcy, nie podporządkowują się zasadom obowiązującym dookoła, a jeśli nie dostaną tego oczekują, odchodzą bez żadnych skrupułów.

Podstawą problemów w zarządzaniu występujących pomiędzy takimi pracownikami, a szefami z doświadczeniem – jest różnica pokoleniowa i wynikające z niej różnice w systemie wartości. Działania menedżerów, które do tej pory pozytywnie wpływały na pracowników – w przypadku POKOLENIA Y – po prostu nie działają, lub przynoszą rezultat odwrotny od zamierzonego.  Wynikiem tego jest obustronna frustracja, a co za tym idzie niska efektywność pracy.

Problem staje się już na tyle istotny, że poświęcane są mu osobne konferencje naukowe, a literatura za zakresu zarządzania, wzbogaca się w zawrotnym tempie o nowe pozycje.  Wszystkich chętnych i zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z artykułami firm Deloitte i PwC oraz załączonymi na stronach raportami.

PokolenieY

Dla kogo  WARSZTATY ZARZĄDZANIA POKOLENIEM Y?
  • Dla szefów firm, którzy chcą przyciągać do siebie najzdolniejszych młodych pracowników,
  • Dla menedżerów, którzy chcą lepiej zarządzać pracą młodego zespołu,
  • Dla szefów/pracowników działów HR, którzy lepiej chcą rozumieć procesy zachodzące w firmie i efektywniej nimi kierować.
W trakcie warsztatów dowiesz się m. in.:
  • Na czym polega zmiana systemu wartości pomiędzy młodymi pracownikami i ich przełożonymi,
  • Jakie wartości są wspólne dla POKOLENIA Y – czego oczekują od pracodawcy,
  • Jakie najczęstsze błędy popełniają doświadczeni szefowie i dlaczego oczekiwanie „szacunku” i „wychowania” od młodych podwładnych to ślepy zaułek.
W trakcie warsztatów nauczysz się:
  • Jak prowadzić rozmowy motywujące z młodymi pracownikami,
  • Jak prowadzić rozmowy korygujące zachowania i działania nieakceptowane w firmie w konstruktywny sposób,
  • jak prowadzić rozmowy oceniające w taki sposób, żeby w pełni wydobywać potencjał i wspierać zachowania, których oczekujemy od pracownika,
  • Jak budować plan motywacyjny dla młodych pracowników – tak, żeby nie powodować napięć w zespole.

Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.

VSPA Design
Facebook