Zarządzanie talentami (High potentials)

ZARZĄDZANIE TALENTAMI (HIGH POTENTIALS), to ciąg świadomie przemyślanych i zaplanowanych działań, którego celem jest zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez rekrutowanie, rozwijanie i wykorzystywanie potencjału najlepszych pracowników (przyszłych liderów).

Problem ZARZĄDZANIA TALENTAMI najbardziej dotyka organizacje, których przewaga konkurencyjna oraz rozwój oparte są na wiedzy lub szczególnych umiejętnościach. Z jednej strony pojawia się potrzeba przyciągania i rozwijania najlepszych pracowników, z drugiej coraz większa mobilność i „niezależność” ekspertów – powoduje, że ich właściwa rekrutacja, a następnie utrzymanie w firmie – stanowi poważne wyzwanie.

Niestety – MODELE ZARZĄDZANIA TALENTAMI, jakie zostały opracowane w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku – w obecnym środowisku biznesowym – często są nieskuteczne, a niekiedy wręcz szkodliwe.

W obecnych warunkach biznesowych – charakteryzujących się dużą zmiennością i niepewnością – firmy potrzebują nie tylko osób, które wiedzą co i w jaki sposób robić. Istotne są również modele organizacji pracy tych osób, które ograniczają ryzyko, koszty nietrafionych decyzji, a przede wszystkim przyśpieszają procesy wprowadzania zmian i dostosowywania się firmy do zmiany warunków rynkowych. Wykorzystywane przez nas metodologie to m.in. filozofia SCRUM, założenia Design Thinking (lub polska), oraz elementy Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM).

high-potential-employees

Dla kogo te warsztaty?

 • Dla szefów firm, którzy chcą być zawsze o krok przed konkurencją i potrzebują ludzi, którzy wiedzą – jak to zrobić,
 • Dla menedżerów, którzy chcą budować autonomiczne zespoły – wyraźnie wyróżniające się efektywnością pracy,
 • Dla szefów/pracowników działów HR, którzy chcą w przemyślany sposób realizować cele strategiczne firmy, poprzez identyfikację i wykorzystanie obecnego potencjału pracowniczego,
 • Dla Team Liderów – którzy chcą znacząco podnieść efektywność swojego zespołu.

W trakcie warsztatów dowiesz się m. in.:

 • Jakie elementy składają się na pełną strategię zarządzania talentami,
 • Jak odróżnić talent od potencjału, jak wybierać właściwe osoby do rozwoju,
 • Jak budować zaangażowanie i lojalność wśród najlepszych pracowników,
 • Jak organizować warunki pracy tak, aby zwiększać wykorzystanie potencjałów, skracać czas dostarczenia produktów i ograniczać ryzyko niepowodzeń.

 

W trakcie procesu budowania pełnej strategii zarządzania talentami w twojej organizacji – nauczymy m.in.:

 • Jak przygotować i przeprowadzić ocenę pracowników, tak – aby wybierać właściwych ludzi do rozwoju – w świadomy sposób,
 • Jak określać cele dla zespołów High Potentials – tak aby były one możliwe do realizacji,
 • Jak umożliwić realizację celów – wykorzystując m.in. metodykę SCRUM i Design Thinking,
 • Jak dbać o zaangażowanie i realizację celów w trakcie trwania procesu,
 • Jak utrzymać pracowników o najwyższym potencjale i zabezpieczać się przed utratą tych osób na rzecz konkurencji.

 

Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.
VSPA Design
Facebook