Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą, a więc projektowanie i realizacja zmian, staje się w obecnych czasach jedną z podstawowych umiejętności, jakiej oczekuje się od zarządzających organizacją lub jej jednostkami. Zmiany występujące w otoczeniu obligują każdą organizację do nieustannych przekształceń i ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków „gry”. Kto się nie zmienia ten ginie.

Dokonywanie zmian, zwłaszcza w sposób błyskawiczny, wymaga w równym stopniu poza zdolnością projektowania procesów, wykorzystania właściwych narzędzi w połączeniu z wiedzą psychologiczną.

Wprowadzeniu zmian towarzyszy zazwyczaj opór. Jaka jest jego przyczyna, jakich narzędzi użyć aby go minimalizować i jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić transformację w organizacji – to problemy każdego menedżera.

Dźwignia efektywnej transformacji

ZarzZmiana

Prowokowanie zmian:

 • Dlaczego reagowanie na zmiany jest niewystarczające?
 • Dlaczego powstaje „luka” pomiędzy tym co na papierze a właściwym procesem?

Wymagania stojące przed procesem zmian:

 •  Odwaga do dokonywania zmian w sobie i w zespole
 •  Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań współpracowników

 Podstawy i cele udanej transformacji

 • Znalezienie i wzbudzenie właściwej/pozytywnej motywacji wśród pracowników
 • Zaangażowanie współpracowników w proces zarządzania zmianą

Elementy procesu:

 • Fazy procesu zarządzania zmianą
 • Komunikowanie celów zmian

Systemowe podejście do procesu:

 • Zarządzanie zmianą a trzy aspekty organizacji: strategia, struktura, kultura
 • Ewolucja na bazie kompleksowego podejścia

Rola zarządzającego zmianą:

 • Wizerunek własny i definicja roli przywódcy w okresie przeobrażeń
 • Automotywacja i samoorganizacja

Główne narzędzia procesu transformacji:

 • Myślenie sieciowe oraz myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Analizy, warsztaty, coaching i wizualizacje

Osiem kroków zmiany:

 • Kompletny przegląd sytuacji podczas procesu
 • Analiza sukcesów i doskonalenie

 

Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.
VSPA Design
Facebook