Pozyskiwanie nowych Klientów

Utrzymywanie obecnych Klientów jest odpowiedzialnym i istotnym zadaniem każdej firmy, ale to pozyskiwanie nowych Klientów jest kluczowym czynnikiem rozwojowym (a niekiedy wręcz trwania) większości organizacji. Zdobywanie nowych Klientów może przyjmować postać chaotycznych działań – charakteryzujących się zazwyczaj niską skutecznością i wysokimi kosztami. Można jednak do tematu podejść w sposób profesjonalny i uczynić z tego proces pozwalający na jego pomiar, analizę, ocenę oraz modyfikację. W języku angielskim, który biznesowo zdominował język polski proces funkcjonuje pod pojęciem New Clients Acquisition .

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach handlowych, do menedżerów tych działów oraz osób, które chcą pogłębić wiedzę na temat sposobów pozyskiwania Klientów.

Doświadczeni przedsiębiorcy często mówią, że w biznesie, pozyskanie nowego Klienta jest jednym z najtrudniejszych elementów rynkowej układanki. W tym stwierdzeniu jest dużo prawdy. Tęgie głowy dwoją się i troją, co zrobić, jak zadziałać, aby nawiązać satysfakcjonującą obie strony współpracę z kolejnym Klientem. Tysiące książek opisują metody, techniki, procedury. Ale czy ktoś z książki nauczył się prowadzić samochód? A czy techniki opisane są odpowiednie dla naszej organizacji? Czy pracownicy dysponują odpowiednimi kompetencjami i narzędziami? Czy są właściwie przygotowani? Pozyskanie Klienta jest procesem, który można zaplanować, kontrolować i usprawniać.

W trakcie warsztatu pracujemy z uczestnikami nad niezbędnymi kompetencjami i postawami, istotnymi z punktu widzenia danej organizacji i jej otoczenia rynkowego. Efektem warsztatu jest opracowanie planu działań oraz określenie kolejnych kroków w drodze do pozyskania nowego Klienta. Poprzez intensywne zaangażowanie uczestników są one optymalnie dopasowane dla aktualnej sytuacji w firmie i jej docelowych Klientów.

Kompetencje niezbędne do pozyskiwania nowych Klientów

KompetencjeSprzedażowe

Nowa koncepcja pozyskiwania Klientów
 • Sytuacje, w których warto pozyskiwać Klientów
 • Przewaga wynikająca z planowania procesu
 7xkontakt – sprawdzony sposób
 • Zarządzanie kontaktami z wykorzystaniem aplikacji
 • Wykorzystanie: telefonu, listu/maila, kontaktu osobistego – mix możliwości
 Działa tylko to co widać
 • Profesjonalne podejście sprzedawcy
 • Traktowanie klienta z szacunkiem
 Niezbędne umiejętności miękkie
 • Psychologiczne kryteria sukcesu w pozyskiwaniu Klientów
 • Świadome wykorzystanie efektu pierwszego wrażenia
 Działanie ukierunkowane na cel
 • Elementy wyróżniające mnie na rynku
 • Korzyści wynikające z mojej oferty
 Wykorzystanie „opowiadania historii” w sprzedaży
 • Niezbędne elementy w kontakcie z Klientem
 • Wykorzystanie argumentów merytorycznych i emocjonalnych
 „Elevator Pitch” czyli jak się przedstawić w … krótkim czasie
 • Mniej znaczy więcej
 • Skuteczne i szybkie przekazanie najważniejszych faktów
 Budowanie zaufania
 • Wykorzystanie efektu dopasowania
 • Osiąganie porozumienia poprzez ujawnianie siebie
Prezentowany zakres nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywany i projektowany stosownie do potrzeb, wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian. W wielu przypadkach stanowi element zasadniczego programu. Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.
VSPA Design
Facebook