Sprzedaż B2B

Radość ze sprzedaży połączona z wiarą w siebie oraz zwiększenie motywacji, to cele niniejszego warsztatu sprzedażowego. Podczas warsztatu, który jest za każdym razem „skrojony” pod konkretnych handlowców, pod konkretną organizację i jej rynki zbytu, rozwijamy konieczne kompetencje (techniki, metody, umiejętności miękkie) handlowców, którzy nie tylko chcą przetrwać ale stać się lepszymi w dzisiejszych, trudnych i niezwykle konkurencyjnych czasach i na domiar wszystkiego czerpać z tego satysfakcję.

Ranga procesu sprzedażowego, doskonałość w doradztwie i sprzedaży odgrywa ogromną rolę. Cechy towarów oraz jakość ich wykonania są coraz bardziej porównywalne, sprawiając Klientowi trudność w ich odróżnieniu. Dlatego projektując produkt/usługę, perfekcyjne doradztwo oraz jakość procesu sprzedaży należy potraktować jako jego/jej naturalną cechę. To z kolei, stawia ogromne wyzwania przed sprzedawcami ale daje też przewagę i szansę (10 fundamentalnych błędów popełnianych przez handlowców B2B).

Wraz z naszymi najlepszymi trenerami, uczestnicy warsztatów praktykują rozmowy handlowe oraz analizują wpływ nowoczesnych metod komunikacji na ich kształt i przebieg.

Klasyczna sprzedaż i klasyczne szkolenia sprzedażowe nie przynoszą już oczekiwanych efektów. Przyczyny takiego stanu podane są w 7 punktach (kliknij).

Naszą odpowiedzią, na wymagania stawiane sprzedawcom, których praca polega na sprzedaży bezpośredniej (B2B) jest system transakcji wielostopniowej zwiększający szanse na sukces.

B2Bsprzedaż

5 etapów (kroków)rozmowy z Klientem:
 • Od wstępu do zakończenia – sposób na wzbudzenie przekonania wśród Klienta
 • Sprzedaż lepiej „wycelowana” zwiększa bezpieczeństwo : w jaki sposób prawidłowo definiować cele sprzedażowe
Wiedza o biznesie i potrzebach Klienta
 • Gromadzenie i analiza informacji (zrozumienie i zauważanie potrzeb)
 • Umieszczenie realiów w strategii sprzedażowej i rozmowie handlowej
Retoryka – kluczowy czynnik w rozmowie
 • TY – najmocniejszy punkt konwersacji sprzedażowej
 • W jaki sposób umiejętnie wykorzystywać „Story telling”?
Odpowiednie wykorzystanie fazy ofertowania
 • Jak właściwie wypozycjonować moją usługę i co spowoduje lepszą reakcję?
 • O czym należy pamiętać przed prezentacją oferty?
Radzenie sobie z profesjonalnymi procesami zamówień
 • Odpowiedzi na zmiany w doborze dostawców (np. analiza opłacalności, cykl decyzyjny, elektroniczne aukcje odwrócone typu RFP lub RFQ,
 • Zakupy globalne i zangażowanie kadry najwyższej
Szybkość reakcji i mobilizacja zasobów wewnętrznych
 • Znaczenie elastycznego podejścia i gotowości do zmian
 • Umiejętne wykorzystanie zasobów obcych
Analiza rzeczywistych założeń i potrzeb Klienta
 • Jakie właściwe pytania, pchną mnie z Klientem do przodu?
 • Jak poprzez odpowiednie pytania zwiększyć potrzeby Klienta?
Analiza i wpływ procesu zakupu
 • Analiza właściwego punktu wejścia i statusu w procesie zakupu
 • Analiza kryteriów udzielania zamówień i decyzji
Radzenie sobie z obiekcjami oraz analiza zalet rzeczywistych zastrzeżeń
 • Metoda Aikido – wzmocnienie i wykorzystanie obiekcji
 • W jaki sposób oddzielić faktyczne obiekcje od nieistotnych zastrzeżeń?
Techniki domykania transakcji w sprzedaży B2B
 • 5 technik domykania, które powinien znać każdy handlowiec
 • Żelazna zasada w sprzedaży: nie ma zamknięcia – nie ma sprzedaży
Autoprogramowanie na sukces
 • Nastawienie mentalne – wzmocnienie postawy w rozmowie handlowej
 • Motywacja do sprzedaży. Sukces rodzi sukces.
Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.
VSPA Design
Facebook