Profesjonalny Key Account Manager – Zarządzanie Klientami Kluczowymi

W wielu branżach 20% Klientów generuje 80% obrotów firmy. W związku z tym szczególna dbałość o „TYCH” Klientów jest istotnym zadaniem każdej w organizacji. Jako Key Account Manager (KAM) jesteś „łącznikiem” pomiędzy Twoją Firmą a Twoim Kluczowym Klientem. Musisz być wyczulony i wiedzieć wszystko co planuje Klient, a z drugiej strony dobrze wiedzieć co możesz i w jaki sposób wspólnie realizować cele własnej organizacji. Zadanie to wymaga dużej wiedzy merytorycznej oraz wysokich kompetencji osobistych. Umiejętne Zarządzanie Klientami Kluczowymi (Key Account Management), w czasach gdzie dowolny produkt lub usługa są do znalezienia w internecie, zyskuje ogromne znaczenie i stanowi o przewadze konkurencyjnej.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów handlowych, osób odpowiedzialnych za pracę z ważnymi Klientami (KAMów), osobami zarządzającymi działami handlowymi oraz pracowników firm, które zamierzają wprowadzić do organizacji kulturę Zarządzania Klientami Kluczowymi.

Podczas proponowanego warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie. Najważniejszymi narzędziami do tego będą praktyczne ćwiczenia, informacja zwrotna, autorefleksja oraz stworzenie planu przeniesienia doświadczeń szkoleniowych do codziennej praktyki. Zrozumiesz jaki wpływ na przyszłość (bezpieczeństwo) własnej organizacji ma profesjonalne wykonywanie zadań jako Key Account Manager.

Funkcje Zarządzania Kluczowym Klientem

KAM

Znaczenie i korzyści z Zarządzania Kluczowymi Klientami
 • Główne tendencje i ich wpływ
 • Rola i wizerunek kompetentnego KAM-a
Kryteria sukcesu Zarządzania Klientami Kluczowymi
 • Warunki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Komunikacja wewnątrz firmy
Profil osobowości Key Account Managera
 • Profil idealnego KAM – ważne cechy
 • Umiejętności i narzędzia, które KAM musi opanować !
Systematyczność w procesie sprzedaży
 • Metody i zarządzanie środowiskiem pracy
 • KAM jako konsultant/doradca
Orientacja na Klienta w firmie
 • Walka „za” Klienta
 • Zakres odpowiedzialności własnej
Wybór i ewaluacja Kluczowych Klientów
 • Kto i dlaczego – kryteria identyfikacji Klienta Kluczowego
 • Metody analityczne, narzędzia i listy kontrolne
Metody i narzędzia Key Account Management
 • Plan kontaktów i metod pracy z Klientem
 • 7 ważnych narzędzi w pracy KAM
Wykorzystanie sieci relacji do Zarządzania Kluczowymi Klientami
 • Szanse i zagrożenia związane z sieciami kontaktów
 • Profesjonalny rozwój relacji
Oferta warsztatowa prezentowanego zakresu nie wyczerpuje złożoności problemu. Zgodnie z naszą metodyką, każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie, w zależności od wielkości organizacji, grupy docelowej, rodzaju i zakresu projektowanych do przeprowadzenia zmian.

 

 

 

VSPA Design
Facebook