Regulamin avbcBiuletyn

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a udostępnianego przez avbcPolska z siedzibą w Poznaniu ul. Cytrynowa 36.

  1. avbcBiuletyn jest wysyłany na zarejestrowany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością avbcPolska Sp. z o.o. oraz materiały związane z dziedziną szkoleń sprzedażowych i przywódczych.
  2. Otrzymywanie avbcBiuletynu jest bezpłatne, a materiał wysyłany jest drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego z częstotliwością raz w miesiącu.
  3. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować otrzymywania avbcBiuletynu, świadomie zaznaczając link znajdujący się u dołu wiadomości.
  4. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą avbcBiuletynu.
  5. avbcPolska Sp. z o.o. nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
  6. avbcPolska Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.
VSPA Design
Facebook