Warsztaty wartości firmowych

Warsztaty budowy wartości firmowych na dobre zagościł w naszej ofercie. Sprawdzają się w organizacji każdej wielkości. Głównym celem warsztatów jest stworzenie przez Uczestników bazy realnych wartości firmy. Nie takich, w które nikt nie wierzy! To przyjrzenie się organizacji i rewizja wizerunku. To uaktualnienie i uporządkowanie nagromadzonych przez czas i otoczenie elementów istotnych dla różnych grup interesów współpracujących z organizacją. Dzięki wspólnie wypracowanemu zbiorowi cech, możliwe jest przygotowanie spójnego i wiarygodnego komunikatu, możliwe jest przygotowanie argumentów negocjacyjnych. Efektem warsztatów jest też informacja o istniejących niedoskonałościach, które wymagają poprawy.

Więcej informacji tutaj

VSPA Design
Facebook