Programy szkoleniowe

W tej sekcji prezentujemy opis gotowych (zamkniętych), autorskich formatów dydaktycznych, opracowanych z myślą o jednorodnych zespołach (np. grupa przedstawicieli handlowi, kierownicy zespołów, działy firmowe – programiści, księgowość …) oraz skalowalny koncept krótkich form szkoleniowych .

Ich zawartość każdorazowo zostaje dopasowana do konkretnej sytuacji. Unikalnymi cechami naszych programów autorskich są koncentracja na efekcie końcowym, starannie przemyślana sekwencja elementów składowych oraz duża praca indywidualna z uczestnikami szkoleń.

Wszystkie nazwy programów autorskich ®, założenia metodyczne, schematy oraz rysunki, należą do firmy alexander verweyen Business Consultants GmbH lub avbcPolska i są chronione Europejskim Prawem Patentowym.
VSPA Design
Facebook