8×4 Performance Program®

Koncept 8×4 Performance Program® został zaprojektowany w celu uzyskania maksymalnie trwałych (utrwalonych) efektów. Nazwa pochodzi od sposobu prowadzenia zajęć: 8 warsztatów po 4 h każdy oraz od ukierunkowania na wydajność (Performance). Rozbicie materiału na mniejsze partie, podawane w określonych jednostkach i wzmacniane poprzez dodatkowe zadania i zajęcia stanowią zamkniętą formułę składającą się na wysoką skuteczność metody.

Treść warsztatów każdorazowo dopasowywana jest do zaistniałej sytuacji lub zdiagnozowanych/zgłaszanych potrzeb.

Przykładowe projekty realizowane na bazie tej metody:

SPRZEDAŻ

 1. Dotarcie do klienta Premium – efekt: wypracowanie postaw i technik służących efektywnemu pozyskaniu wymagającego klienta
 2. Pogłębienie relacji dotychczasowymi klientami – efekt: zmiana modelu współpracy, poprzez partnerską relację wyzwolenie niewykorzystanego potencjału sprzedażowego

ZARZĄDZANIE

 1. Zarządzanie zmianą – efekt: skutecznie i płynnie przeprowadzona transformacja z pełną kontrolą podczas procesu
 2. Intensyfikacja pracy zespołu talentów – efekt: znaczna poprawa wydajności i kontroli zespołów projektowych

 

Pobierz ulotkę z pełnym opisem metody:  8×4 Performance Program.pdf

Poniższy schemat przedstawia w sposób uproszczony algorytm działań, dający niebywały efekt w postaci trwałego i oczekiwanego modelu zachowań:

8x4 PL

Tworząc program warsztatów bazujemy na 3 założeniach:
 • trwała zmiana krzywej zapominania (uczenia),
 • realne i problematyczne sytuacje,
 • niewielka, jednostkowa ilość materiału.

KrzywaUczenia

Po lewej stronie przedstawiony został wykres obrazujący efekt klasycznego szkolenia, natomiast drugi obrazuje rezultat warsztatów  prowadzonych metodyką avbcPolska. W projektach 8×4 Performance Program ®, opadający kształt „krzywej zapominania“ dzięki interwałowej koncepcji doskonalenia umiejętności zostaje „przerwany”.

W odróżnieniu od tradycyjnego szkolenia, koncept avbcPolska skupia uwagę na niewielkim fragmentach „Key learnings“ (kluczowym umiejętności), które są gruntownie ćwiczone podczas osadzonych w firmowych realiach warsztatów. Bezpośrednio po ich zakończeniu, uczestnicy wykorzystują poznane fragmenty „na żywym organizmie“ w codziennej pracy a następnie ponownie je weryfikują na kolejnych zajęciach.

Warsztaty najczęściej organizowane są w miejscu pracy, aby w jak największym stopniu umożliwić natychmiastowe przełożenie poznanej wiedzy i umiejętności. Sprzyja to również indywidualnemu wsparciu wybranych uczestników przez trenera, co jest integralną częścią projektu.

8×4  Performance Program ®

 • określenie parametrów ilościowych i jakościowych na wstępie (możliwość wynagrodzenia w formule success fee)
 • małe grupy warsztatowe
 • włączenie uczestników w proces uczenia już przed pierwszym warsztatem
 • praktyczne ujęcie „Key learnings“
 • zadania rozwojowe pomiędzy spotkaniami
 • indywidualne wsparcie po warsztatach
 • spotkania podsumowujące z Klientem w trakcie realizacji
 • gwarancja efektu – wspólna odpowiedzialność Klienta i avbcPolska
 • doświadczona kadra trenerska avbcPolska
 • 20-letnie, udokumentowane sukcesy na rynku niemieckim
®Wszystkie nazwy programów, założenia metodyczne, schematy oraz rysunki w niniejszej sekcji, należą do firmy alexander verweyen Business Consultants GmbH i są chronione Europejskim Prawem Patentowym.
VSPA Design
Facebook