Leadership Curriculum®

Celem tego programu jest doskonalenie umiejętności zarządzania, wypracowanie stylu przywództwa, opartego na wspólnych wartościach i zrozumienie wizji rozwoju firmy przez wszystkie osoby zarządzające. W czterech 2-dniowych modułach przewidzianych dla doświadczonej kadry menedżerskiej – uczestnicy pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności w 10 najważniejszych obszarach skutecznego zarządzania zespołem.

10 narzędzi skutecznego zarządzania

10narzedzi

Profesjonalne Przywództwo to znacznie więcej niż wysoki poziom wiedzy zarządczej. Aby menedżer był skuteczny – potrzebuje trzech głównych umiejętności:

 • swoją wiedzę i styl zarządzania – potrafi używać sytuacyjnie – dostosowuje siebie do sytuacji i osób, z którymi pracuje,
 • ma umiejętność i skłonność do refleksji nad własnym sposobem działania i osiąganymi efektami – w sposób świadomy poprawia własną jakość przywództwa,
 • opiera się na wspólnych wartościach i przekonaniach.

Program Leadership Curriculum® obejmuje strategiczne obszary nowoczesnego zarządzania, dostosowując je do osobistego profilu menedżerów i kultury organizacyjnej firmy.

Zarządzanie to wyzwanie!!!

przywództwo

W praktyce – profesjonalne zarządzanie jest o wiele bardziej skomplikowane, niż przewiduje to jakakolwiek teoria. Podręcznikowa wiedza i nauka nie wystarczają, standardowe szkolenia – nie odpowiadają na realne potrzeby osób zarządzających. Efektywne zarządzanie wymaga nieszablonowego podejścia, ponieważ zwykle opiera się na indywidualnych przypadkach i musi uwzględniać:

 • różnice w strukturach lub procesach charakterystycznych dla danej firmy,
 • mocne i słabe strony szefów,
 • potencjalne trudności,
 • dotychczasowe próby rozwiązań, typowe awarie itp.

Aby temu podołać, doskonali liderzy muszą przejść na nowy poziom Meta-Logiki: sytuacje trudne i ich rozwiązania przenieść z powodzeniem na własny grunt.

Struktura Programu

LCProces

Projektowe podejście stosowane w przygotowaniu Leadership Curriculum® to:

 • precyzyjne zaplanowanie celów,
 • dokładna ocena stanu obecnego,
 • indywidualne wywiady z każdym z uczestników,
 • intensywne warsztaty oparte o realne obszary problemowe w firmie,
 • coachingowe wsparcie dla każdego z uczestników,
 • skuteczne i trwałe rozwinięcie umiejętności przywódczych.
®Wszystkie nazwy programów, założenia metodyczne, schematy oraz rysunki w niniejszej sekcji, należą do firmy alexander verweyen Business Consultants GmbH i są chronione Europejskim Prawem Patentowym.

 

 

 

VSPA Design
Facebook